Visos reklamos paslaugos, interneto svetainių kūrimas, SEO optimizavimas: info@visainfo.lt

Lietuvos kariuomenės Karo policija

Adresas: Pamėnkalnio g. 13,LT-01114, VILNIUS, Lietuva


Tel. Nr.: (5) 2103804Lietuvos kariuomenės Karo policijos VEIKLA: Priemonės, užkardančios nusikalstamas veikas. Veikla karo policijoje vykdoma vadovaujantis Karo policijos įstatymu. Įstatymas nustato Karo policijos kompetenciją, funkcijas ir uždavinius, organizavimo tvarką, karo policininkų teises, pareigas ir atsakomybę bei santykius su kitomis teisėsaugos institucijomis.

Karo policija atlieka šias funkcijas:

1) rengia ir įgyvendina priemones, užkardančias nusikalstamas veikas ir kitus teisės pažeidimus;
2) imasi priemonių nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų priežastims ir sąlygoms šalinti ir kontroliuoja, kaip tos priemonės vykdomos;
3) registruoja ir tikrina pareiškimus ir pranešimus apie karių ar karinėse teritorijose ir kariniame transporte rengiamas ar padarytas nusikalstamas veikas ir kitus teisės pažeidimus;
4) įstatymų nustatyta tvarka atlieka įtariamųjų, kaltinamųjų ar dingusių be žinios karių paiešką;
5) įstatymų nustatyta tvarka atlieka ikiteisminį tyrimą;
6)įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka vykdo ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro, teisėjo ir teismo pavedimus;
7) tvarko krašto apsaugos sistemoje padarytų nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų apskaitą;
8) palaiko viešąją tvarką ir padeda vadams užtikrinti karių drausmę karinėse teritorijose;
9) organizuoja ir atlieka sulaikytųjų ar suimtųjų palydą (konvojų);
10) perima iš policijos jos sulaikytus karius;
11) pagal šio įstatymo 21 straipsnio 5 dalį sulaiko ir perduoda policijai civilius, įtariamus padarius nusikalstamą veiką ar kitą teisės pažeidimą;
12) reguliuoja karinio transporto eismą, prireikus lydi šį transportą ir derina jo maršrutus su kelių policija;
13) tiria karinio transporto eismo įvykius arba dalyvauja juos tiriant, taip pat tiria karinėse teritorijose ar karinio transporto priemonių vairuotojų padarytus Kelių eismo taisyklių pažeidimus;
14) teikia neatidėliotiną pagalbą nukentėjusiems nuo teisės pažeidimų asmenims ir tiems, kurių būklė bejėgiška;
15) teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teritorijoje lydi ir saugo užsienio valstybių karinį transportą;
16) saugo rastus ir karo policijai perduotus dokumentus, daiktus, vertybes bei kitą turtą ir imasi priemonių grąžinti juos teisėtiems savininkams ar valdytojams;
17) krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka saugo karines teritorijas;
18) teisės aktų nustatyta tvarka atlieka įslaptintų dokumentų, gaminių ir kitų įslaptintų objektų vežimą Lietuvos Respublikos teritorijoje ir už jos ribų;
19) krašto apsaugos ministro įsakymu atlieka kitas įstatymų nustatytas funkcijas.Pasidalink:

Įmonių straipsniai, naujienos, akcijos ir specialistų patarimai

  • Numatytas
  • Antraštė
  • Data
  • Atsitiktiniai
įkelti daugiau visų įkėlimui laikykite nuspaustą SHIFT klavišą įkelti visus