Visos reklamos paslaugos, interneto svetainių kūrimas, SEO optimizavimas: info@visainfo.lt

Mažesnis šilumos sunaudojimas daugiabučiuose atperka visas investicijas

Mažesnis šilumos sunaudojimas daugiabučiuose atperka visas investicijas Mažesnis šilumos sunaudojimas daugiabučiuose atperka visas investicijas

Didžioji dali daugiabučių namų Lietuvoje yra statyti iki 1993 metų. Kad gyvenimo sąlygos juose būtų komfortiškos, būtina didinti tokių mamų šildymo sistemų efektyvumą ir komforto sąlygas butuose.

Daugumoje senosios masinės statybos daugiabučių yra įrengtos vienvamzdės šildymo sistemos su vertikaliais stovais. Kalbant apie jų modernizavimą jau neapsiribojama vien šilumos punkto atnaujinimu ar balansinių vožtuvų įrengimu ant stovų. Dauguma gyventojų pageidauja individualiai reguliuoti temperatūrą butuose, už šildymą irgi mokėti individualiai, atsižvelgiant į sunaudotą šilumos kiekį. Tam, kad esamos šildymo sistemos atitiktų šiuos lūkesčius, būtina
jas atnaujinti. Įvertinus namo vamzdyno būklę ir jo susidėvėjimą, galimi keli sprendimo būdai.

Mažesnis šilumos sunaudojimas daugiabučiuose

Vienvamzdė šildymo sistema su vertikaliais stovas

Jei vamzdynas nelabai susidėvėjęs, paliekama vienvamzdė šildymo sistema su vertikaliais stovais, tik prie šildymo prietaisų įrengiami reguliatoriai (termostatiniai vožtuvai). Pertvarkant vienvamzdę šildymo sistemą šiuo metu naudojami dviejų tipų termostatiniai vožtuvai: didesnio pralaidumo tiesūs arba trijų kanalų (trieigiai), turintys nemažai privalumų: montuojant juos nebūtina siaurinti prie radiatorių esančių apvadinių vamzdžių ar juose įrengti papildomas diafragmas – gali būti naudojami esami apvadiniai vamzdžiai. Vožtuvui veikiant beveik nesikeičia jo pasipriešinimas, nes, kaip matyti schemoje, kinta tik šildymo prietaisu ir apvadu pratekančio srauto santykis, o šių srautų suma lieka beveik nepakitusi,

Kompanijos „Oventrop“ sukurtas trieigis vienvamzdėms šildymo sistemoms pertvarkyti skirtas termostatinis vožtuvas, naudojamas vienvamzdėse centrinio šildymo sistemose, kur į šildymo sistemą tiekiamo šilumnešio temperatūra gali siekti iki 120C (trumpai iki 130C). Vožtuvo korpusas liejamas iš bronzos, jo išorinė dalis yra nikeliuota. Vidaus dalys – iš žalvario, suklys ir spyruoklė iš nerūdijančiojo plieno. Uždarymo lėkštelė turi ir minkštą sandariklį. Vožtuvas atitinka
PN16 slėgio klasę. Jis gaminamas sąlyginio skersmens DN15 bei DN20 ir priklausomai nuo to, iš kurios pusės jungiamas prie šildymo prietaiso, gali būti kairinis arba dešininis. Vožtuvas prie sistemos jungiamas gaubiamosiomis veržtėmis, sandarinant plokščiomis tarpinėmis.

Vienvamzdėje šildymo sistemoje, kitaip nei dvivamzdėje, šildymo prietaisai stove jungiami nuosekliai. Stovu cirkuliuoja pastovus šilumnešio kiekis, keičiasi tik iš centrinio šilumos mazgo tiekiamo srauto temperatūra. Dažnai šis srauto kiekis yra per didelis. Tam reikalingas didelio našumo siurblys, o dėl aukštos grįžtamojo šilumnešio temperatūros šildymo sistemos darbas nevyksta efektyviai. Norint išspręsti šią problemą, ant vertikalių šildymo sistemos stovų įrengiami srauto reguliatoriai su papildomai sumontuotais grįžtamojo srauto temperatūros ribotuvais.

Tam tikslui kompanija „Oventrop“ siūlo komplektą „Unofx OR“, kurį sudaro reguliuojamasis srauto vožtuvas „Cocon OTZ“ ir termostatas „Uni RTL“ su adapteriu. Be to,srauto reguliatoriai leidžia greitai vienu apėjimu subalansuoti namo
stovus, o dėl sumažėjančio srauto šildymo sistemoje galima naudoti efektyvius energiją taupančius siurblius.

Modernizuojant vienvamzdę šildymo sistemą rekomenduojama senus šildymo prietaisus pakeisti naujais šiuolaikiniais. Jie yra efektyvesni, kompaktiškesni, patikimesni, estetiškesni, valdomi ne taip inertiškai. Tam, kad būtų galima individualiai paskirstyti kiekvienam butui tenkančias šildymo išlaidas, name įrengiama vadinamoji daliklinė sistema su prie kiekvieno šildymo prietaiso esančiais dalikliais.

Mažesnis šilumos sunaudojimas daugiabučiuose

Šildymo sistema su horizontaliu šilumos paskirstymu Ir centriniu karšto vandens ruošimu

Atliekant kompleksinį namo modemizavimą, galima visai atsisakyti vertikalių šildymo stovų ir pereiti prie horizontalaus šilumos paskirstymo bute, kai į kiekvieną butą ateina tik du magistraliniai tiekiamojo ir grįžtamojo srauto vamzdžiai, kuriais keliauja šiluma. Ji į bute esančius radiatorius paskirstoma iš vieno taško naujai išvestais vamzdžiais, paklotais palei buto perimetrą, arba iš centrinio buto kolektoriaus į kiekvieną radiatorių atskirai. Naudojant buto šilumos mazgus nebelieka karšto vandens tiekimo ir cirkuliacinio vamzdyno, nes karštas vanduo ruošiamas individualiai kiekviename bute su mazge esančiu šilumokaičiu.

Nors investicijos į tokį pastato modernizavimą yra didesnės, mažėja šilumos nuostoliai, nes vietoj magistralinių stovų su 5 vamzdžiais naudojami stovai su 3 vamzdžiais. Danijoje atliktų tyrimų duomenimis, lyginant šildymo sistemą su vertikaliu šilumos paskirstymu ir sistemą su horizontaliu šilumos paskirstymu, šilumos nuostoliai pastarojoje yra apie 40 proc, o palyginti su sistema, turinčia horizontalų šilumos paskirstymą ir į centrinį karšto vandens ruošimą – net 80 proc. mažesni.

Be to, naudojant buto šilumos mazgus, šilumos apskaita yra aiškesnė ir paprastesnė: vietoj prie kiekvieno radiatoriaus įrengiamų šilumos išlaidų daliklių naudojamas vienas buto šilumos skaitiklis, kuris apskaičiuoja ir butui teikiamą šilumą, ir šilumą karštam vandeniui ruošti, dėl to karšto vandens skaitiklio nebereikia.

Naudojant buto šilumos mazgus sistemoje su šilumos kaupikliu įmanoma panaudoti alternatyvius šilumos šaltinius, pavyzdžiui, saulės, geoterminę energiją ir pan.

Mažesnis šilumos sunaudojimas daugiabučiuose

Oventrop GmbH & Co. KG atstovas Lietuvoje

Daugiau informacijos: www.oventrop.com/lt-LT

Oventrop GmbH & Co. KG atstovas Lietuvoje infopuslapis

Pasidalink:

Įmonių straipsniai, naujienos, akcijos ir specialistų patarimai

  • Numatytas
  • Antraštė
  • Data
  • Atsitiktiniai
įkelti daugiau visų įkėlimui laikykite nuspaustą SHIFT klavišą įkelti visus