ltzh-CNenfrdeplrues

visainfo.lt – visa informacija vienoje vietoje!

Kompresoriai – suspausto oro instaliacija, skirta pneumatiniams įrankiams

Kompresoriai – suspausto oro instaliacija, skirta pneumatiniams įrankiams Kompresoriai – suspausto oro instaliacija, skirta pneumatiniams įrankiams

BIZEA, UAB

www.bizea.lt

UAB „BizeA“ nuo 2002 metų Lietuvos rinkai tiekia aukščiausios kokybės sujungimo pneumatinę bei dujinę techniką. Įmonės tikslas pasiūlyti produkciją, kurios dėka Jūsų darbas taps spartesnis, tikslesnis ir ekonomiškesnis.

Nors kompresorius atrodo palyginti sudėtingas mechanizmas, tačiau jo veikimo principas gana paprastas ir aiškus: iš išorės paimamas oras yra suspaudžiamas specialioje talpykloje, o vėliau prireikus – koncentruotai išstumiamas su didele jėga ir galingumu. Kompresoriaus pagrindinė funkcija – padidinti oro srauto galingumą, suteikiant įrenginiams daugiau galios. Kompresoriai jungiami su pneumatiniais, veikiančiais būtent suspausto oro pagalba, įrenginiais.

UAB „BizeA“ pateikia patarimų, į kuriuos atsižvelgiant įsigysite tinkamiausią Jūsų poreikiams kompresorių:

Perkant kompresorių reikia įvertinti keletą niuansų: jo suvartojamos energijos kiekio rodiklį, kainą ir priežiūros kaštus. Įsigyjant prietaisą žmonės bando sutaupyti, todėl dažnai renkasi pigesnį variantą. Tačiau, pačio prietaiso kaina sudaro vos kelis procentus to, kiek vėliau įrenginys sunaudoja elektros energijos. Todėl iš tiesų norint sutaupyti, būtina atkreipti dėmesį, kiek prietaiso veikimui reikės resursų. Ir jau geriau pirmą kartą investuoti šiek tiek daugiau pinigų į kompresorių, kurio vėlesni eksploatacijos kaštų rodikliai bus ženkliai mažesni. Norint mažiau pinigų išleisti įrenginio priežiūrai, vos tik pastebėjus nebūdingo veikimo signalus reikia pakeisti sugedusias dalis, atlikti remontą. Apleidus vieną gedimą, vėliau gali tekti taisyti net ir visą, už tam tikrą proceso palaikymą atsakingą, sistemą.

Skiriamos kelios pagrindinių kompresorių rūšys, kurios dar gali būti skirstomos į smulkesnes, tai: sraigtiniai, stūmokliniai, rotoriniai-menteliniai, medicininiai, aukšto slėgio, turbo kompresoriai. Sraigtinių ir stūmoklinių parduodama daugiausiai, kadangi jie gana universalūs ir plačiai pritaikomi. Sraigtinius patogu naudoti tiek mažoms, tiek stambioms įmonėms, kurioms aktualu, jog suspaustas oras viršytų 2000 ltr/min rodiklį. Jie kuria pastovų arba kintamą rezultatų našumą, kadangi be perstojo gali dirbti ir visą parą, be to, taupo naudojamus energijos resursus. Tik kaina ir remonto išlaidos yra šiek tiek didesnės. Sraigtiniai gali būti su diržine pavara arba su kintamo dažnio reguliavimu. Dėl galimybės pagal poreikius reguliuoti reikalingo suspausto oro srautą, pastarieji pasirenkami vis dažniau. Tai efektyvus ir patogus sprendimas, kadangi nereikia įsigyti kelių įrenginių ir jų kaitalioti pasikeitus aplinkybėms, darbo sąlygoms. Šiems kompresoriams būdingas tylus režimo veikimas.

Palyginus su sraigtiniais, stūmokliniai yra daug pigesni ir mažiau kainuoja jų išlaikymas, remonto darbai. Jie gali būti netepami arba tepami tepalais, tiesioginės pavaros. Netepamus prižiūrėti ir transportuoti daug lengviau, kadangi nereikia nuolat tikrinti esančio tepalų lygio, baimintis išsiliejimo tikimybės, dėl to jie puikiai tinka naudojimui namuose. Tiesa, kompresoriams, kurių veikimui būtini tepalai, suteikiamas ilgesnis eksploatacijos laikas. Tiesioginės pavaros prietaisų pavadinimas ir atsirado todėl, jog tokių kompresorių siurbliai tiesiogiai sujungiami su elektros variklių ašimi. Taip užtikrinama didžiausia jo galia naudojant mažiausiai elektros energijos.

Rotoriniai-menteliniai prietaisai pasižymi ilgu eksploatacijos laiku, veikia tyliai, todėl netrukdo netoliese dirbantiems asmenims, tačiau jų kaina pakankamai didelė. Medicininiai yra mažo galingumo, dirba švariai, jų beveik nesigirdi, todėl labai tinka naudoti įstaigose, kur reikia laikytis specialių aukštos higienos reikalavimų. Aukšto slėgio įrenginiai geriausiai tinka įmonėms, kurių darbai paremti ir vystomi aukšto slėgio pagalba. Priklausomai nuo to, į ką orientuojasi užsakovas, jie gali būti tepami ar netepami alyva, prireikus aušinami oru arba vandeniu. Dažniausiai naudojami PET pramonėse ar hidroelektrinėse. Turbo įrenginiai – įmonėms ieškančioms itin galingo kompresoriaus, naudojančio mažai resursų, dirbančio švariai, be alyvos tepimo.

Renkantis tinkamą kompresorių, būtina įvertinti įrenginio, prie kurio jis bus prijungtas, technines savybes ir ypatumus, kadangi pasirinkus nepakankamai galingą kompresorių, pagrindinis įrenginys nepajėgs dirbti visa savo galia. Šiuo atveju situaciją dar galima pataisyti – įsigyti ir prijungti papildomą kompresorių. O štai pasirinkus per daug galingą kompresorių, įrenginys veiks kokybiškai, tik bus sunaudojama daug daugiau resursų, bet neišnaudojama visa kompresoriaus galia, kurią jis gali sukurti. Patogiam kompresorių pervežimui ir transportavimui į reikiamą vietą, jie gali būti su sumontuotais ratukais, rankenomis.

Kadangi, tik tinkamai parinkti įrengimai užtikrins patikimą darbą su min. energijos sąnaudomis, bendrovė dalinasi Inžinieriaus Krzysztof Wojnicki, „NEP-Technik“ kompanijos techninio konsultanto straipsniu apie kompresorius ir jų veikimą.

Suspausto oro instaliacija, skirta pneumatiniams įrankiams

Pramonės plėtra, įskaitant ir smulkiosios, daugeliu atvejų sudaro poreikį naudoti našius, specializuotus ir saugius pneumatinius įrankius, kurie yra pakankamai jautrūs ir reikalauja tinkamos priežiūros. Be to, šiuolaikinė gamyba yra glaudžiai susijusi su automatika, o pneumatika suteikia galimybę ją įdiegti palyginti nebrangiai.

Abiem atvejais labai svarbus vaidmuo tenka suspausto oro instaliacijai, kuri paruošia atitinkamo slėgio ir švarumo suspaustą orą, kuris vėliau siunčiamas į visus jį naudojančius įrenginius. Oro suspaudimui yra naudojami įrenginiai, vadinami kompresoriais. Dažniausiai gamyklų suspausto oro instaliacijoje naudojami kompresoriai yra stūmimo-siurbimo kompresoriai. Tam, kad kompresorius įtrauktų kuo mažiau nešvarumų, jis turi būti pastatytas švarioje, labai gerai vėdinamoje ir, jei įmanoma, aušinamoje patalpoje. Netinkama stūmoklinio kompresoriaus darbinio mazgo konstrukcija gali sukelti spaudžiamo oro kontaktą su tepalu. Taigi, pagrindiniai kompresoriumi pumpuojamo suspausto oro nešvarumai yra: smulkios mechaninės priemaišos, vanduo ir tepalas iš kompresoriaus. Su oru instaliaciją taip pat gali patekti kitos dujos, kurios su vandeniu sudaro cheminius junginius, galinčius sukelti arba pagreitinti vamzdynų ir pneumatinių įrankių koroziją. Labai dažnai šios medžiagos sudaro skirtingo tankio sluoksnį, kuris, jei nelieka filtruose, patenka tiksliuosius pneumatinės pavaros mechanizmus ir gali trukdyti jiems tinkamai veikti. Tam, kad užtikrinti patikimą ir ilgalaikį pneumatinių įrankių darbą, reikia atitinkamai paruošti jiems tiekiamą suspaustą orą.

Suspausto oro paruošimas:

 • mechaninių priemaišų (dulkių, rūdžių), vandens ir tepalo iš kompresoriaus pašalinimas;
 • slėgio sumažinimas iki reikiamo dydžio;
 • reikiamo tepalo kiekio užpylimas.

Išvalytas oras turi atitikti tokius reikalavimus:

 • būti be vandens lašų vandens garai yra leidžiami, tačiau tik tada, kai žemiausia įrankių darbo temperatūra yra ne mažiau kaip 10 °C aukštesnė už rasos taško temperatūrą;
 • būti be didesnių nei 5 µm mechaninių priemaišų;
 • esant normalioms fizinėms sąlygoms, leidžiama nešvarumų dalis siekia 0,7 mg/m3 svorio;
 • būti bet tepalo ar kitų skysčių, lašų forma.

Džiovinimas

Oro džiovinimas – tai eilė veiksmų, kuriais siekiama užkirsti kelią nekontroliuojamam, kenksmingam suspaustame ore esančių garų kondensato susidarymui, t.y. neleisti susidaryti rasos taškui.

Grafike (1 pav.) yra pateikta rasos taško kreivė, kurią galima naudoti vandens kiekio, kuris gali išsiskirti iš suspausto oro, apskaičiavimui. Analizuojant grafiką, matome anksčiau pateiktų rekomendacijų apie teigiamą kompresoriaus įsiurbiamo žemos temperatūros oro poveikį, patvirtinimą. Svarbu prisiminti, kad vanduo kompresoriaus [siurbiamame ore yra iš dalies garų pavidalu, o iš dalies smulkių lašelių pavidalu.

Drėgmės laipsnio įvertinimui yra skirti du dydžiai:

 • absoliutus drėgnumas – nusako vandens garų svorį 1 m3 oro, prie nustatyto slėgio ir temperatūros
 • santykinė oro drėgmė – nusako 1 m3 oro esančių vandens garų masės, prie tam tikro slėgio ir temperatūros, santykį su tomis pačiomis sąlygomis pilnai garais prisotintame ore esančio vandens mase. Sis santykis paprastai yra pateikiamas procentais.

Realiai, iš kompresoriaus išeinančio oro temperatūra yra apie 10-15 °C didesnė negu aplinkos temperatūra (t.y. įtraukiamo oro). Taigi, vanduo pneumatiniuose įrenginiuose kondensuojasi dėl neišvengiamo oro ataušimo.

1 pav. Rasos taško nustatymo kreive.

Kompresoriai

Iš suspausto oro išsiskiriančio vandens kiekio apskaičiavimo pavyzdys:

Pradiniai duomenys:

įtraukiamo oro temperatūra: 20 °C, santykinė drėgmė: 70%.

Wb =Wn x N /100 = 70x17/100 =1,9g /m3

Suspaustame iki p = 0,6 MPa slėgio ore vandens kiekis tūrio vienete, lyginant su atmosferos slėgio oru, padidėja septynis kartus:

V = (Pa + Va) / (P + 0,1) = 0,1 x Va / (0,6 + 0,1) = Va / 7

lš šio oro, jei temperatūra po suspaudimo bus 20 °C, išsiskirs toks vandens kiekis: V x Wb - N = Va / 7 x Wo N = 7 x 11, 9 - 17 = 66,3 g/m3,

kadangi 17 g liks suspaustame ore garų pavidalu. Wb — absoliutus drėgnis (g / m3)

Wn santykinė oro drėgmė (%)

N vandens prisotinimo kiekis 1 m3 (g)

Pa atmošferinis slėgis (MPa), (laikome, kad 0 MPa) P — darbinis slėgis (MPa)

Va tūrinis srautas

Pneumatinė instaliacija

Labai didelėse ir plačiai išdėstytose instaliacijose (gamyklose, cechuose) ir specialios paskirties instaliacijose, siekiant iki minimumo sumažinti nepageidaujamų vandens kondensavimosi ir oro užterštumo reiškinių poveikį, yra naudojami taip vadinami oro tiekimo mazgai. Suspausto oro instaliacijoje, skirtoje kelioms arba keliolikai darbo vietų, naudojant didelio efektyvumo filtrus, apie kuriuos kalbėsime vėliau, nėra būtinybės įrenginėti oro tiekimo mazgus.

Sistemose be oro tiekimo mazgų, dalis vandens kondensuojasi vamzdyne. Todėl, vamzdyną reikia įrengti tokiu būdu, kad vandens kondensatas netrukdytų įrangos darbui ir galėtų būti išleidžiamas L išorę. Tinkamai įrengtame vamzdyne, vandens kondensatas neturi patekti ne tik įrankius, bet ir į filtrus, kurie paprastai randasi tiesiogiai prieš įrankių maitinimo vietą.

2 pav. parodytas tinkamai suprojektuotas suspausto oro sistemos drenažas. Brėžinyje labai aiškiai matomas vamzdyno pasvirimas oro srauto kryptimi, žemiausiose vamzdyno vietose ir išsišakojimuose įrengti rezervuarai vandens kondensatui, o tiesiogiai prie darbo vietų įrengti individualūs filtrai. 3 pav. pavaizduota paprasčiausia pneumatinio įrankio maitinimo sistema.

Projektuojant instaliaciją, reikia atminti apie atitinkamą vamzdyno skersmenį, kuris priklauso nuo reikiamo suspausto oro srauto ir leistino slėgio kritimo.

Apytiksliai apskaičiuoti galima pagal tokią formulę:

d = 2 -\/ (Q /11" X V) (M),

kur:

Q tūrinis oro srautas, m3 / s,

v oro srauto greitis, m / s.

Dėl skaičiavimų sudėtingumo, praktikoje reikėtų naudoti vadovuose pateikiamas nomogramas arba lenteles.

2 pav. Suspausto oro instaliacijos pavyzdys.

Kompresoriai

3 pav. Paprasčiausia pneumatinio įrankio maitinimo sistema: 1 pneumatinis įrankis, 2 tepalinė, 3 slėgio sumažinimo vožtuvas, 4 filtras, 5 uždaromasis vožtuvas, 6 drenažo vožtuvas, 7 vamzdis, 8 kompresorius.

Kompresoriai

Medžiagos, iš kurių dažniausiai sudaromos suspausto oro sistemos (vamzdžiai ir jungtys) tai polietilenas ir polivinilchloridas.

Šios medžiagos yra plačiai naudojamos dėl tokių savybių:

 •  atsparumo korozijai kadangi nesusidaro rūdys, nėra papildomų nešvarumų vamzdyne;
 • žemo pasipriešinimo oro srautui;
 • ypač geros amortizacijos, užtikrinančios tylių vamzdyno darbą;
 • paprasto ir greito montavimo;
 • estetinės išvaizdos.

Išdžiovinus orą, toliau jo paruošimas atliekamas taip, kaip aprašyta aukščiau, prieš imtuvą (pneumatinį įrankį), netoli nuo jo, taip vadinamoje individualioje oro paruošimo sistemoje.

Šioje sistemoje įranga turi būti sumontuota tokiu eiliškumu (skaičiuojant nuo kompresoriaus pusės): uždaromasis vožtuvas, filtras, slėgio sumažinimo vožtuvas ir tepalinė. Šioje sistemoje yra galutinai pašalinamos priemaišos, iki reikiamo dydžio sumažinamas suspausto oro slėgis ir įvedamas tepalas.

Filtravimas

Filtrų gamintojai, siekdami užtikrinti pneumatinius įrankius varantiems tiksliesiems mechanizmams tiekiamo suspausto oro švarumą, naudoja trijų pakopų filtravimą trimis skirtingais būdais mechaniniu, adsorbciniu ir absorbciniu.

Nesileidžiant konstrukcinių sprendimų smulkmenas, galime sakyti, kad profesionalūs suspausto oro filtrai turi tris įdėklus:

1. Pradinį filtro įdėklą, skirtą „didelių“ dalelių ir tepalo sulaikymui (šiuo atveju žodį „įdėklas“ reikia suprasti sąlyginai, kadangi faktiškai tai kanalų ir pertvarų sistema, sukelianti taip vadinamą ciklono reiškinį  oro judėjimą ratu kurio dėka didesnės masės dalelės ir vandens bei aliejaus lašai yra surenkami ant sienelių ir nuteka į nusodintuvą.

2. Antro lygio filtro įdėklas – tai „akyta“ filtro pertvara, kurioje lieka smulkesnės mechaninės priemaišos, tepalas ir vanduo, kurie kondensuojasi ir nuteka į nusodintuvą.

3. Paskutinio lygio įdėklas – tai cheminis įdėklas, absorbuojantis aktyvias kenksmingas dujas, tepalo miglą ir vandens garus.

Yra daug konstrukcinių filtrų sprendimų, tačiau praktiškai jų gamintojų dėmesys yra sutelktas vis naujesnių, veiksmingiau filtruojančių medžiagų panaudojimą. Kai kurios firmos, siekdamos pabrėžti savo filtrų efektyvumą, naudoja cheminius įdėklus, kurie naudojant palaipsniui, iš apačios į viršų, nusidažo, pavyzdžiui, raudona spalva. Pilnas spalvos pasikeitimas reiškia, kad laikas pakeisti filtro įdėklą.

Renkantis filtrą, ypatingą dėmesį reikia atkreipti tokius parametrus:

 • nominalų ir didžiausią srautą (m3 / val.) prie 0,6-0,63 MPa slėgio;
 • slėgio kritimą prie nominalios išeigos;
 • valymo laipsnį (mg / m3).

4 pav. Trijų oro filtrų srauto charakteristikų pavyzdžiai.

Kompresoriai

Grafikuose (4 pav.) pateikti trijų skirtų skirtingų diametrų vamzdynams, srauto charakteristikų pavyzdžiai. Remiantis būtent tokiais grafikais, galima nustatyti nurodytų parametrų vertes ir įvertinti koks filtras geriausiai atitinka duoto pneumatinio įrankio maitinimo reikalavimus.

Kitas individualus oro paruošimo sistemos komponentas yra slėgio sumažinimo vožtuvas.

Slėgio sumažinimo vožtuvas

Slėgio sumažinimo vožtuvas yra naudojamas įrankio įeinančio suspausto oro slėgio sumažinimui nuo instaliacijoje esamo dydžio iki reikiamo. Šio slėgio vertę pradžioje nustato vartotojas, o sumažinimo vožtuvas išlaiko jį tiksliai tokios vertės, nepriklausomai nuo slėgio svyravimų sistemoje ir įrankio oro sunaudojimo pasikeitimų.

Yra įvairių slėgio sumažinimo vožtuvų konstrukcinių sprendimų ir tipų, kurie skiriasi savo konstrukcijomis ir srauto reguliavimo savybėmis.

Pagal konstrukcijas, slėgio sumažinimo vožtuvus galima paskirstyti:

 • slėgio sumažinimo vožtuvus su išleidimo vožtuvu – sudarančius galimybę išleisti perteklinį suspaustą orą į atmosferą, todėl atliekančius ne tik oro slėgio sumažinimo, bet ir jo stabilizavimo funkciją;
 • slėgio mažinimo vožtuvus be išleidimo vožtuvo – tai patys paprasčiausi prietaisai, tačiau jie gali sukelti slėgio svyravimus instaliacijoje, todėl atsiranda poreikis naudoti papildomą oro slėgio stabilizatorių;
 • slėgio sumažinimo vožtuvus su išleidimo vožtuvu ir filtru – filtras su reduktoriumi sudaro bendrą nedalomą konstrukciją, todėl gaunama kompaktiškesnė oro suspaudimo ir slė­gio sumažinimo įrangos konstrukcija.

Konkretaus tipo vožtuvas turi būti pasirenkamas lyginant pneumatiniams įrankiams keliamus reikalavimus ir kataloguose nurodytas vožtuvų savybes. Ypač svarbios yra reguliavimo ir srauto savybės, kuras gamintojai pateikia grafikų ar lentelių forma. Srauto charakteristika parodo, kaip keičiasi slėgis už vožtuvo, priklausomai nuo to, kiek suspausto oro sunaudoja dirbantis įrankis. Tuo tarpu slėgio charakteristika parodo, kaip sumažintas slėgis (už vožtuvo) reaguoja slėgio pokyčius instaliacijoje, darant prielaidą, kad tūrinis suspausto oro sunaudojamas yra nustatytas ir pastovus.

Reduktoriaus pasirinkimui lemiamą reikšmę turi srauto charakteristika. Toliau pateiktuose grafikuose (5 pav.) pateiktos trijų firmos „IRAX“ reduktorių srauto charakteristikos, aukščiau pateikto pavyzdžio vamzdžių diametrų atvejais.

5 pav. Trijų slėgio sumažinimo vožtuvų srauto charakteristikų pavyzdžiai.

Kompresoriai

Šiuose grafikuose matyti, kad nepaisant to, jog naudojamas stabilizatorius, sumažintas slėgis krenta, priklausomai nuo oro suvartojimo. Tuo pačiu metu reikia nepamiršti, kad grafiko plokštumas (t.y. jis beveik horizontalus) rodo gana didelį sumažinto oro slėgio nepriklausomumą nuo oro suvartojimo (tam tikrose ribose). Galima pastebėti, kad šio horizontalumo sritis skiriasi kiekvieno vožtuvo atveju. Tai sąmoningas gamintojo sprendimas, suteikiantis vartotojui galimybę pasirinkti optimalų vožtuvą.

Tepalinės

Pneumatinėse sistemose, siekiant užtikrinti tinkamą judančių dalių tepimą, yra naudojamas kontroliuojamo suspausto oro prisotinimo tepalu metodas. Šiam tikslui yra skirtos tepalinės, sudarančios tepalo miglą, kurios lašelių dydis siekia nuo 0,1 iki 1 pm. Taip susmulkintas tepalas suspaustu oru gali būti pernešamas keleto metrų atstumu, netgi esant dideliam suspausto oro tiekimo vamzdžių išlenkimų skaičiui.

Tinkamas tepalinės darbas

Analogiškai, kaip ir filtrų bei slėgio sumažinimo vožtuvų atveju, grafikuose (6 pav.) pavaizduoti trijų firmos „IRAX“ tepalinių srauto charakteristikų pavyzdžiai.

6 pav. Trijų tepalinių srauto charakteristikų pavyzdžiai.

Kompresoriai

Oro paruošimo blokas

Atskirų individualios oro paruošimo sistemos sudedamų dalių gamintojai pasirūpino ne tik aukšta jų kokybe, bet ir optimaliais parametrais. Siūlomos tokios individualios monolitinės sistemos: filtras – reguliavimo vožtuvas – tepalinė.

Grafikuose (7 pav.) pavaizduoti trijų firmos „IRAX“ oro paruošimo blokų srauto charakteristikų pavyzdžiai.

7 pav. Trijų oro paruošimo blokų srauto charakteristikų pavyzdžiai.

Kompresoriai

Praktiniai patarimai:

 • niekada nejunkite pneumatinių įrankių tiesiogiai prie kompresoriaus išėjimo, kadangi jame naudojamos filtravimo-redukcijos sistemos nėra labai efektyvios ir gali lengvai sugadinti ar net sulaužyti tiksliuosius mechanizmus;
 • aukščiau pateikta informacija, paaiškinanti daugel[su suspausto oro instaliacijomis susijusių problemų, nėra pakankama savarankiškam gamybinės instaliacijos suprojek­tavimui ir tinkamam įgyvendinimui. Todėl, geriau tai pavesti atlikti profesionalams.

 

Kompresoriai

Išsirinkite ir užsakykite reikiamo našumo, variklio galios, talpos ir kt. parametrų kompresorių „BizeA“ kataloge: https://bizea.lt/produkcija/irankiai/kompresoriai/

 

Pasidalink:

Įmonių straipsniai, naujienos, akcijos ir specialistų patarimai

 • Numatytas
 • Antraštė
 • Data
 • Atsitiktiniai
įkelti daugiau visų įkėlimui laikykite nuspaustą SHIFT klavišą įkelti visus