Visos reklamos paslaugos, interneto svetainių kūrimas, SEO optimizavimas: info@visainfo.lt

Darbuotojų saugos būklei įmonėse deklaruoti – daugiau laiko

Darbuotojų saugos būklei įmonėse deklaruoti – daugiau laiko Darbuotojų saugos būklei įmonėse deklaruoti – daugiau laiko

Darbuotojų saugos būklei įmonėse deklaruoti – daugiau laiko. Valstybinė darbo inspekcija (VDI) iki 2014 metų liepos 1 dienos pratęsia terminą ūkio subjektams pateikti informaciją apie darbuotojų saugos būklę bei darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams.

 „Terminą pratęsėme atsižvelgdami į padidėjusį ūkio subjektų dėmesį darbuotojų saugos ir sveikatos būklei bei išaugusį darbdavių konsultacijų su darbo inspektoriais poreikį siekiant ją gerinti. Įmonėms suteikiama daugiau laiko pašalinti esamas neatitiktis ir pažeidimus, kad deklaracijose pateikiama informacija būtų teisinga ir atitiktų realią situaciją“, – teigia Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius Vilius Mačiulaitis.

VDI primena, jog, jei įmonėje nėra samdomų pagal darbo sutartį darbuotojų, informacijos apie darbuotojų saugos būklę teikti nereikia. Deklaracijų taip pat nereikia pateikti reorganizuojamoms įmonėms bei įmonėms, kurioms paskelbtas bankrotas. Jei klausimyne pateikti klausimai įmonei neaktualūs, atsakymai į juos žymimi N/N (neaktualu).

Besirengiantiems pateikti deklaracijas taip pat primintina:

Pirmą kartą prie Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemos (EPDS) turi prisijungti įmonės vadovas, nes tik jo asmens duomenys yra juridinių asmenų registre. Prisijungęs vadovas gali pildyti klausimyną arba suteikti įgaliojimus kitam asmeniui atstovauti įmonei šioje sistemoje.
Jei vadovas neturi galimybės prisijungti prie EPDS, jis VDI siunčia laisvos formos prašymą suteikti įgaliojimus kitam asmeniui, nurodydamas šio asmens kodą, vardą ir pavardę. Pasirašytą prašymą galima atsiųsti paštu adresu Valstybinei darbo inspekcijai, Algirdo g. 19, 03607 Vilnius arba pristatyti į artimiausią VDI teritorinį skyrių. VDI suteikia įgaliojimus rašte nurodytam asmeniui atstovauti įmonei EPDS, įmonės atskirai apie tai neinformuoja.
Įgaliotas asmuo, kaip ir vadovas, prisijungia prie EPDS iš VDI portalo per nuorodas E. paslaugų darbdaviams sistema --> Prisijungti --> Elektroniniai valdžios vartai su kvalifikuotu elektroniniu parašu arba su savo asmeniniais duomenimis per banko autentifikavimo sistemą.
Darbdavys, kuris nėra registruotas Juridinių asmenų registre (dirba pagal verslo liudijimą, yra notaras, advokatas ir pan.), arba jo įgaliotas asmuo tokiu pat būdu prisijungia prie deklaravimo sistemos, per nuorodą „Naudotojo nustatymai“ užregistruoja darbdavio veiklą, užpildydamas lange reikalaujamus duomenis, ir gali teikti elektroninę darbuotojų saugos ir sveikatos būklės deklaraciją.

Deklaracijos forma bei visa informacija, susijusi su jos pildymu, pateikiama VDI interneto svetainėje www.vdi.lt, rubrikoje „E. paslaugų darbdaviams sistema“.

2013-12-19. VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA. Darbuotojų saugos būklei įmonėse deklaruoti – daugiau laiko. www.vdi.lt

Privalomas darbuotojų saugos būklės deklaravimas – žingsnis į aukštesnę darbo kultūrą

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo reikalavimus, iki šių metų pabaigos (past. Terminas  pratęstas iki 2014-07-01) visi Lietuvoje registruoti privatūs ir viešieji juridiniai asmenys, ūkininkai ir savarankiškai dirbantys fiziniai asmenys, kurie vykdo veiklą ir turi samdomų darbuotojų, privalo pateikti Valstybinei darbo inspekcijai (VDI) informaciją apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams.
     
Darbdaviams tai padaryti padės VDI įdiegta Elektroninių paslaugų darbdaviams sistema (EPDS), kurios dėka bus taupomas laikas, ištekliai ir supaprastės informacijos pateikimo procesas. Įmonių duomenų pateikimo pagrindas – VDI interneto svetainėje jau antrus metus viešai skelbiami klausimynai, pagal kuriuos inspektoriai tikrina įmones.
     
Darbdavys visiškai atsako už pranešime pateiktų duomenų teisingumą. „Atsakymus į deklaracijos klausimus turėtų grįsti ne kontrolės baimė, bet sąmoninga atsakomybė prieš savo darbuotojus ir visuomenę, o tai – žingsnis aukštesnės darbo kultūros link. Labai svarbu, kad darbuotojų saugos ir sveikatos būklę deklaruojantiems darbdaviams taikoma sąžiningo elgesio prezumpcija, t.y. VDI pateikti duomenys bus vertinami kaip teisingi“, – pabrėžia socialinės apsaugos ir darbo viceministras Audrius Bitinas. Tačiau tai nereiškia, kad darbo inspektoriai įmonėse nesilankys.
     
Visuotinis deklaravimas sudarys galimybę darbdaviams dar kartą atidžiai ir atsakingai įvertinti darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisės būklę savo įmonėje. „Darbdaviui naudinga tai, kad atsakydamas į deklaracijoje pateikiamus klausimus jis galės pasitikrinti įmonėje esamą situaciją, susidaryti tarsi darbuotojų saugos ir sveikatos „žemėlapį“, padėsiantį pastebėti, įvertinti ir susitvarkyti trūkumus“, – sako Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius Vilius Mačiulaitis.
     
Deklaracijose darbdavių pateikta informacija yra labai svarbi ir organizuojant verslo priežiūrą, ypač optimizuojant VDI inspektavimo veiklą, t.y. tikslingai kreipiant ją į opiausias sritis, taip mažinant kontrolę ir lengvinant administracinę naštą atsakingam, tvarkingam, pažangiam verslui. Pateikti duomenys taip pat turės įtakos vertinant bei koreguojant ūkio subjektų rizikingumą. Be to, kaip pastebi Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojas Arūnas Lupeika, deklaracija atspindi aktualią, „gyvą“ situaciją įmonėje, tai reiškia, apie pokyčius įmonėje, įgyvendinamas priemones darbuotojų saugiam darbui užtikrinti galima deklaruoti nuolat, papildant ar koreguojant pateiktą informaciją.
     
Atkreiptinas dėmesys, kad pasinaudodami EPDS darbdaviai galės ne tik teikti informaciją apie įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklę, bet ir kitokio pobūdžio privalomą informaciją, pvz.: išankstinį pranešimą apie statybų pradžią; pranešimą apie į Lietuvos Respubliką komandiruojamą darbuotoją; pranešimą apie priimtą dirbti vaiką arba pakeistas jo darbo sąlygas; pranešimą apie darbo sutarties su vaiku nutraukimą; pranešimą apie su asbestu susijusią veiklą.
     
Išsamesnė informacija – VDI interneto svetainės rubrikoje E. paslaugų darbdaviams sistema , konsultacijos apie prisijungimą prie sistemos, deklaravimą taip pat teikiamos specialiuoju konsultacijų telefonu Vilniuje (8 5) 215 72 79.

2013.10.04. VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA. VDI Komunikacijos skyrius. Privalomas darbuotojų saugos būklės deklaravimas – žingsnis į aukštesnę darbo kultūrą. www.vdi.lt

Pasidalink:

Įmonių straipsniai, naujienos, akcijos ir specialistų patarimai

  • Numatytas
  • Antraštė
  • Data
  • Atsitiktiniai
įkelti daugiau visų įkėlimui laikykite nuspaustą SHIFT klavišą įkelti visus