Visos reklamos paslaugos, interneto svetainių kūrimas, SEO optimizavimas: info@visainfo.lt

Kalkių šalinimo siurblys REMS CALC-PUSH

Kalkių šalinimo siurblys REMS CALC-PUSH Kalkių šalinimo siurblys REMS CALC-PUSH

Kalkių šalinimo siurblys „REMS Calc-Push“ skirtas kalkinių apnašų pašalinimui iš šilumokaičių, vamzdynų ir rezervuarų, tokių kaip momentinių vandens šildytuvų, šildytuvų, šilto vandens talpų, šalto vandens talpų, karšto vandens šilumokaičių, šildymo ir aušinimo sistemų.

Tai elektrinis kalkių šalinimo įrenginys – didelio našumo, su 3-jų eigų svirtimi tekėjimo krypčiai keisti, su nuline padėtimi.

Eksploatacija

Kalkių pašalinimas naudojant „REMS Calc-Push“ turėtų vykti laikantis vietinių ir nacionalinių taisyklių. Transportavimas, cheminių nukalkinimo medžiagų laikymas, tvarkymas ir naudojimas gali būti pavojingas. Todėl būtina griežtai laikytis darbo saugos ir atsargumo priemonių reikalavimų. Taip pat laikykitės gamintojo instrukcijų.

Pasirinkite pagal 1 punktą „numatytas naudojimas“ ir tinkamas skalavimo priemones valymo įrenginiui. Atidarykite rezervuaro (2) užsukamą dangtelį (1). Užpildykite baką vandeniu iki nurodyto lygio. Įpilkite kalkių pašalinimo cheminę medžiagą reikalinga mišinio proporcija.

Nustatykite paskirstymo vožtuvo svirtį (3) žarnos, prijungtos prie uždarymo vožtuvo, įėjimo kryptimi. Atidarykite atbulinį vožtuvą. Įjunkite „REMS Calc-Push“ su dvipoziciniu jungikliu (4). Perpumpuokite nukalkinimo priemonę į praplaunamą sistemą. Išjunkite „REMS Calc-Push“ laiku. Siurblys niekada neturėtų dirbti sausai! Užsukite uždarymo vožtuvą. Kai reikia, pakartotinai paruoškite kalkių šalinimo tirpalo ir supilkite jį į valymo įrenginį.

Paleiskite praplovimą. Kalkių šalinimo tirpalas turi cirkuliuoti plaunamoje sistemoje. Norint efektyviau išplauti, siurblio veikimo metu periodiškai sukdami svirtį (3), keiskite srauto kryptį. Kad lengvai pasišalintų susidarę garai, neuždenkite užsukamo dangtelio.

Jei plaunant stipriai putoja, išjunkite „REMS Calc-Push“ ir palaukite, kol putos išnyks. Siekiant sumažinti putų susidarymą, galima įpilti vandens. Taip pat laikykitės gamintojo instrukcijų nukalkinimui skirtoms cheminėms priemonėms. Jei putojimas sumažėjo, valymo procesas baigtas arba nukalkinimo tirpalas atidirbo. Norėdami tai patikrinti, galite įvertinti pH. Jei pH vertė yra > 4, tada kalkių pašalinimo tirpalas nebetinka naudojimui.

Kalkių šalinimo siurblys „REMS Calc-Push“ turėtų dirbti ne ilgiau kaip 2 valandas, tada reikia nutraukti darbą pusvalandžiui. Neviršykite didžiausios leistinos darbinės temperatūros 50 °C.

Jei nukalkinimo procesas baigtas, išjunkite kalkių šalinimo įrenginį „REMS Calc-Push“, naudodamiesi išjungimo jungikliu (4). Palaukite, kol tirpalas sutekės iš plaunamos sistemos atgal į įrenginio rezervuarą. Užsukite uždaromąjį vožtuvą laiku, kad tirpalas neištekėtų iš rezervuaro (2). Norint neutralizuoti tirpalą, sutekėjusį atgal į rezervuarą, įpilkite neutralizuojančio skysčio arba neutralizuojančių miltelių, kol pH reikšmė pasieks 6,5 – 9,5. Kai išpilate neutralizuotą nukalkinimo tirpalą, venkite žalos aplinkai. Užbaigus, išplaukite kalkių šalinimo prietaisą švariu vandeniu. Laikykitės bendrųjų taisyklių. Po kalkių pašalinimo, rezervuaras, siurblys ir „REMS Calc-Push“ žarnos turi būti praskalaujamos neutralizuojančiu skysčiu, praskiestu vandeniu arba neutralizuojančiais milteliais, ištirpintais vandenyje. Šis procesas yra baigtas, jei pH yra nuo 6,5 iki 9,5.

Kalkių šalinimo siurblys REMS Calc-Push – priežiūra

Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus ištraukite maitinimo laidą!

Reguliariai valykite „REMS Calc-Push“, kai jis ilgą laiką nebuvo naudojamas. Siurblio blokas (5) gali būti išimtas iš bako (2) valymui sukant prieš laikrodžio rodyklę (žr. 3). Laikykite „REMS Calc-Push“ apsaugant nuo šalčio. Prieš naudodami patikrinkite žarnas, žarnų jungtis ir sandariklius. Pakeiskite pažeistas žarnas ir sandariklius. Sandariklio žarnos galai turi būti su laikikliais.

Valykite plastikines dalis tik su „REMS CleanM“ mašinų valikliu (gaminio Nr. 140119) arba švelniu muilu ir drėgnu skudurėliu. Nenaudokite buitinių valiklių. Dažnai pasitaiko cheminių medžiagų, kurios gali sugadinti plastikines dalis.

Niekada nenaudokite benzino, terpentino, skiediklio ar panašių produktų valymui.

Įsitikinkite, kad skysčiai nepatektų ant siurblio variklio ar į jo vidų.

Garantijos laikotarpis yra 12 mėnesių nuo naujo produkto pristatymo pirmam vartotojui. Tiekimo data turi būti dokumentuojama pateikiant originalius pirkimo dokumentus, kuriuose turi būti nurodyta pirkimo data ir produkto pavadinimas. Visi kalkių šalinimo įrenginio „REMS Calc-Push“ garantinio laikotarpio funkciniai defektai, kurie aiškiai yra gamybos ar medžiagų defektų pasekmė, bus ištaisyti nemokamai. Gedimų šalinimo priemonės nepratęsia arba nepailgina gaminio garantinio laikotarpio. Nuostoliai, atsirandantys dėl natūralaus nusidėvėjimo, neteisingo ar netinkamo naudojimo, eksploatacinių instrukcijų nesilaikymo, netinkamų eksploatacinių medžiagų panaudojimo, pernelyg didelės apkrovos, naudojimo neleistiniems tikslams, kliento ar trečiosios šalies įsikišimo ar dėl kitų priežasčių, dėl kurių „REMS“ neatsako, garantija netaikoma.

Plovimas

Žmonėms vartoti skirtą vandenį tiekiančio pastatų vidaus vandentiekio plovimas vandeniu arba vandens ir oro mišiniu su pulsuojančiu suslėgtuoju oru pagal EN 806-4:2010 ir Vokietijos centrinės vandentiekio ir šildymo asociacijos (ZVSHK) techninę atmintinę „Žmonėms vartoti skirtą vandenį tiekiančio pastatų vidaus vandentiekio plovimas, dezinfekcija ir paruošimas naudoti“ (2014 m. rugpjūtis) bei radiatorių ir plokštelinio šildymo sistemų plovimas. Taip pat vamzdynų sistemoms plauti vandens ir oro mišiniu su pastoviu suslėgtuoju oru.

Daugiau informacijos apie kalkių šalinimo siurblius rasite čia.

Dėl techninės informacijos, konsultacijų kreipkitės į UAB „Absoliuta“.

ABSOLIUTA, UAB

Daugiau informacijos: www.absoliuta.lt

ABSOLIUTA, UAB infopuslapis

Pasidalink:

Įmonių straipsniai, naujienos, akcijos ir specialistų patarimai

  • Numatytas
  • Antraštė
  • Data
  • Atsitiktiniai
įkelti daugiau visų įkėlimui laikykite nuspaustą SHIFT klavišą įkelti visus