ltzh-CNenfrdeplrues

visainfo.lt – visa informacija vienoje vietoje!

razeliu-miskas-uab-logotipas

RAŽELIŲ MIŠKAS, UAB - visos miškininkystės paslaugos: miško pirkimas su žeme, miško pirkimas iškirtimui, miško vertinimas, miško tvarkymas

Adresas:
Studentų g. 65-510, LT-51369, KAUNAS, Lietuva


Įmonės kodas: 302686782
PVM kodas: LT100006608312

Mob. Nr.: 8 609 77 268

El. paštas: [email protected]
Tinklapis: www.miskininkyste.lt


RAŽELIŲ MIŠKAS, UAB VEIKLA: visos miškininkystės paslaugos. Miško pirkimas su žeme, miško pirkimas iškirtimui, miško kirtimas ir vertinimas, miško tvarkymas. Ilgalaikės miško priežiūros sutartys, nemokamos konsultacijos miškininkystės klausimais, miškotvarkos ir želdinimo projektų rengimas, miško tvarkymo planų sudarymas, kirtimo dokumentų ruošimas, miško sodinimas ir jaunuolynų ugdymas. Miškininkystė, miškotvarka, miško vertinimas ir supirkimas už geriausią kainą!

„Raželių miškas“ teikia visas miškininkystes paslaugas miškų savininkams iš vienų rankų. Įmonė vertina ir perka mišką su žeme, mišką išsikirtimui bei įvairių rūšių medieną, ruošia miško tvarkymo ir želdinimo projektus, teikia miško sodinimo ir priežiūros paslaugas, padeda sutvarkyti dokumentus. „Raželių miškas“ orientuojasi į paslaugų kokybę, ypatingą dėmesį skiria savo darbuotojų mokymams ir praktinių įgūdžių įgijimui.

Ilgametė darbo patirtis leidžia siūlyti geriausias kainas. „Raželių miškas“ dirba laikydamiesi apibrėžtų teisės aktų, ypatingą dėmesį skiria miško priežiūrai ir gamtosauginių reikalavimų realizacijai. Darbams naudojama profesionali technika. „Raželių miškas“ garantuoja darbų sklandumą ir greitą atsiskaitymą.

„Miškas Jūsų – priežiūra mūsų“ miskininkyste.lt.

RAŽELIŲ MIŠKAS, UAB PASLAUGOS:

MIŠKO PIRKIMAS VISOJE LIETUVOJE – geriausia miško kaina už Jūsų mišką.

MIŠKO (SU ŽEME) PIRKIMAS

„Raželių miškas“ – tai ilgametę patirtį turinti miško supirkimo bendrovė, siekia pasiūlyti geriausias sąlygas – įmonės veikla paremta atsakingu požiūriu į klientą ir kokybiškų paslaugų teikimu. „Raželių miškas“ garantuoja gerą kainą ir greitą atsiskaitymą.  

MIŠKO IŠKIRTIMUI PIRKIMAS

Jei turite mišką ir norite gauti iš jo pajamų, „Raželių miškas“ profesionaliai įvertins Jūsų miško būklę, iškertamos medienos kiekį ir kainą. Taip pat įmonė teikia miško valdos ribų tikslinimo; miškotvarkos projekto paruošimo; birės atrėžimo ir kirstinų medžių žymėjimo; leidimų gavimo miško kirtimui; iškertamos medienos pirkimo palankiomis kainomis; medienos iškirtimo ir išvežimo laikantis visų miškų naudojimo ir tvarkymų įstatymų; iškirsto miško atsodinimo paslaugas.

ILGALAIKĖS MIŠKO PRIEŽIŪROS SUTARTYS

„Raželių miškas“ atlieka prevencinius darbus miško saugumui. Teikia sanitarinės miško apsaugos; informacijos apie jo miško būklę savininkui suteikimo; pastovios informacijos apie medienos kainas ir jų pokyčius suteikimo paslaugas. Darbai atliekami patyrusių specialistų ar su jų priežiūra, o savininkas planuoja darbus savo valdoje.

NEMOKAMOS KONSULTACIJOS VISAIS MIŠKININKYSTĖS KLAUSIMAI 

„Raželių miškas“ specialistai turintys daugiau nei 10 metų darbo patirtį NEMOKAMAI pakonsultuos visais jums rūpimais miškininkystės klausimais.

MIŠKO VERTINIMAS

Miško vertinimas – tai praktinės patirties ir specifinių žinių reikalaujantis darbas, paremtas atskirų faktorių derme, pvz., medžių rūšimi, jų tankumu, aukščiu ir amžiumi, miško geografine padėtimi, atstumu nuo kelio, reljefu ir t. t. Miško vertė kinta ir dėl komercinių rinkos sąlygų, pvz., ekonominės situacijos ar medienos įkainių. „Raželių miškas“ teikia pirminio miško vertinimo pagal miško valdos kadastrinį numerį, pagal kurį pateikiama preliminari Jūsų miško vertė ir pilno miško vertinimo pagal komercinius, ekonominius ir socialinius miško vertės nustatymo rodiklius paslaugas.

MIŠKOTVARKOS PROJEKTŲ RENGIMAS

„Raželių miškas“ rengia miško valdos projektus. Miškotvarkos projektai – tai svarbiausi miško naudojimo dokumentai, kuriuose numatomi miško kirtimai (kokie ir kada vykdomi) ir miško atkūrimo darbai (atkūrimo būdai, sodinamų medžių rūšys ir tankumas). Projektai sudaromi laikantis numatytų teisės aktų ir gamtosauginių reikalavimų. „Raželių miškas“ teikia profesionalias konsultacijas projektų rengimo klausimais; rengia teisės aktus atitinkančius projektus. Projektai sudaromi, atsižvelgiant į miško savininko pastabas, prašymus ir pasiūlymus.

MIŠKO ŽELDINIMO PROJEKTŲ RENGIMAS

„Raželių miškas“ teikia pirminio apželdinimo paslaugas, skirtas ES paramai gauti. Rengia projektus ir atlieka jų įgyvendinimo darbus. Įmonė teikia miško želdinimo projektų rengimo ir visas apželdinimo paslaugas; stichinių nelaimių (vėtros ar gaisro) pažeistų miškų atkūrimas su ES parama; baltalksnynų rekonstrukcija su ES parama; apleistų žemių apželdinimas mišku su ES parama. „Raželių miškas“ ruošia projektus ir užpildo paraiškas paramos gavimui; ruošia žemę sodinimui; siūlo sodinukus ir sodina mišką.

MIŠKO TVARKYMO ŪKINIŲ PRIEMONIŲ PLANŲ RENGIMAS

„Raželių miškas“ specialistai paruoš miško tvarkymo ūkinių priemonių planus kuriose numatytos priemonės (kirtimai, trako kirtimas, krūmų kirtimas, rekonstrukciniai kirtimai, jaunuolynų ugdymas, miško sodinimas, parama savaiminiam atžėlimui), kurios padidins jūsų miško vertę.

MIŠKO KIRTIMO LEIDIMŲ DOKUMENTŲ RUOŠIMAS

„Raželių miškas“ padės suruošti dokumentus kirtimo leidimui gauti, atrėš biržes, suženklins kertamus medžius, užpildys pranešimą apie ketinamą kirsti mišką.

MEDIENOS SUPIRKIMAS

„Raželių miškas“ perka visų rūšių medieną visoje Lietuvos teritorijoje.

MIŠKO RETINIMAS, KIRTIMAS IR MEDIENOS TRAUKIMAS

„Raželių miškas“ miško kirtimo darbus atlieka optimaliai parinkdami miško kirtimo-traukimo technologiją. Įmonė teikia plyno miško kirtimų; miško retinimo kirtimų; einamųjų miško kirtimų; sanitarinių miško kirtimų; trako iškirtimo; ribinių linijų iškirtimo; jaunuolynų ugdymo paslaugas. Darbus atlieka patyrę darbuotojai prižiūrimi miškininkų.

MIŠKO SODINIMAS

Miško sodinimas – tai žinių ir atsakomybės reikalaujantis darbas, tad patikėkite darbą tikriems specialistams. „Raželių miškas“ darbuotojai turi pakankamą darbo patirtį kokybiškai atkurti jūsų mišką. Įmonė teikia miško sodinimo miške; žemės ūkio paskirties pirminio apželdinimo mišku su EU parama; žemės ruošimo sodinimui; paramos gavimo savaiminiam atkūrimui; prekybos sodinukais paslaugas.

VĖJO IŠVERSTO MIŠKO TVARKYMAS

Ilgametę darbo patirtį turintys specialistai įvertins Jūsų miškui padarytą žalą, pasiūlys efektyviausias valdos tvarkymo priemones, parengs miško atkūrimo projektą ir įgyvendins numatytus tikslus. Miško tvarkymas pradedamas pažeistų plotų atkūrimu, t. y. teritorijos sutvarkymu ir išvalymu, žuvusių želdinių atsodinimu ir naujų sodinukų paruošimu. Jei miško tvarkymui bus reikalingas kirtimas, „Raželių miškas“ parengs šiam procesui būtinus dokumentus. Garantuojamas darbų operatyvumas ir sklandumas, siūlomos geriausios iškertamos medienos kainos. „Raželių miškas“ įvertins vėtros padarytą žalą miškui; parengsi technologiją vėtros išverstai medienai iškirsti ir išvežti; parengs dokumentus kirtimo leidimui gauti (jei bus reikalingas plynas sanitarinis kirtimas); numatys efektyviausias miško atkūrimo priemones (miško sodinimą, savaiminio želdinimo skatinimą); konkurencingai sumokės už iškertamą medieną.

RAKTINIAI ŽODŽIAI:

Superkame visų rūšių medieną, perkame medieną visoje Lietuvos teritorijoje, perkame mišką su žeme, perkame mišką su žeme visoje Lietuvoje, brangiai perkame mišką visoje Lietuvoje, brangiai perkame mišką, perkame mišką brangiausiai, parduodu mišką, perku mišką, parduoda mišką, parduoda mišką su žeme, parduodu mišką su žeme, miško pirkimas, perkame mišką, perka mišką, parduodamas miškas, perkame miškus, parduoda mišką išsikirtimui, perka mišką su žeme, perkame mišką visoje Lietuvoje, parduodu mišką išsikirtimui, miško supirkimas, parduodami miškai, parduodu brandų mišką, parduoda miškus, miškų supirkimas, perku mišką su žeme, miško vertinimas, pirminis miško vertinimas, pilnas miško vertinimas, miškotvarkos projektų rengimas, rengiame miškotvarkos projektus, želdinimo projektų rengimas su es parama, prekyba sodinukais, miško sodinimas, miško sodinimas parama, miškų sodinimas, miško sodinimas es parama, miško atsodinimas, miško kirtimas, parama pažeistų miškų atkūrimui, kirtimai, trako kirtimas, krūmų kirtimas, rekonstrukciniai kirtimai, jaunuolynų ugdymas, parama savaiminiam atželimui, kirtimo leidimo dokumentų ruošimas, atrėšime biržes, suženklinti kertamus medžius, perkame mediena, perkame visų rūšių medieną, rąstai spygliuočių, pušis, eglė, tariniai rąstai spygliuočių, rąstai lapuočių, drebulė, juodalksnis, baltalksnis, tariniai rąstai lapuočių, beržo rastai, tariniai rąstai beržo, popiermedis spygliuočių, popiermedis beržo, perka malkinę medieną, kertame mišką, traukiame medieną, plyni kirtimai, retinimo kirtimai, einamieji kirtimai, sanitariniai kirtimai, trako iškirtimas, ribinių linijų iškirtimas, nuolat perka mišką, perka mišką su žeme Lietuvoje, brangiai perku mišką, brangiai perkame lapuočių miškus, brangiai perkame mišrius miškus, geriausia miško kaina Lietuvoje, perka brandžius miškus, perka statų mišką su žeme ar išsikirsti, perkame brandžius beržynus, perkame brandžius pušynus, perkame brandžius uosynus, perkame brandžius spygliuočių miškus, perkame miškus Aukštatijoje, perkame miškus Žemaitijoje, perkame miškus Dzūkijoje, perkame miškus Suvalkijoje, superkame mišką, perku mišką, perku miškus, superkame miškus, perkame miškus, miško supirktuvė, perkame medieną, perku medį, perka medį, superkame medį, medienos supirktuvės, perku medieną, medienos supirkimas, medienos pirkimas, perka medieną, superka medieną, perkame statų mišką, medienos supirkimo kaina, mišką išsikirtimui, miško supirkimas, perku rąstus, perku popiermedį, perka rąstus, perka popiermedį, perka mišką visoje Lietuvoje, perku miškus visoje Lietuvoje, miškų pirkimas, miško pirkimas, miško žemės pirkimas, miško pardavimas, parduodame mišką, miškininkystė, mišką su žeme, perkame mišką, žemės ūkio paskirties žemę, miškas parduoda, perkame žemę, žemės pirkimas, perku žemę, malkos, rąstai, miško vertinimas, popiermedis, tarinė mediena, fanera, tara, beržas, eglė, pušis, alksnis, drebulė, ąžuolas, stačias miškas, perka žemę, perku mišką su žeme, perka mišką su žeme, miškų pirkimas

 • RAŽELIŲ MIŠKAS, UAB - visos miškininkystės paslaugos: miško pirkimas su žeme, miško pirkimas iškirtimui, miško vertinimas, miško tvarkymas
 • RAŽELIŲ MIŠKAS, UAB - visos miškininkystės paslaugos: miško pirkimas su žeme, miško pirkimas iškirtimui, miško vertinimas, miško tvarkymas
 • RAŽELIŲ MIŠKAS, UAB - visos miškininkystės paslaugos: miško pirkimas su žeme, miško pirkimas iškirtimui, miško vertinimas, miško tvarkymas
 • RAŽELIŲ MIŠKAS, UAB - visos miškininkystės paslaugos: miško pirkimas su žeme, miško pirkimas iškirtimui, miško vertinimas, miško tvarkymas
 • RAŽELIŲ MIŠKAS, UAB - visos miškininkystės paslaugos: miško pirkimas su žeme, miško pirkimas iškirtimui, miško vertinimas, miško tvarkymas
 • RAŽELIŲ MIŠKAS, UAB - visos miškininkystės paslaugos: miško pirkimas su žeme, miško pirkimas iškirtimui, miško vertinimas, miško tvarkymas
 • RAŽELIŲ MIŠKAS, UAB - visos miškininkystės paslaugos: miško pirkimas su žeme, miško pirkimas iškirtimui, miško vertinimas, miško tvarkymas
 • RAŽELIŲ MIŠKAS, UAB - visos miškininkystės paslaugos: miško pirkimas su žeme, miško pirkimas iškirtimui, miško vertinimas, miško tvarkymas

Vietovė:

Pasidalink:

Įmonių straipsniai, naujienos, akcijos ir specialistų patarimai

 • Numatytas
 • Antraštė
 • Data
 • Atsitiktiniai
įkelti daugiau visų įkėlimui laikykite nuspaustą SHIFT klavišą įkelti visus