Visos reklamos paslaugos, interneto svetainių kūrimas, SEO optimizavimas: info@visainfo.lt

Žaibosauga. Koks yra kokybiškas apsaugos nuo žaibo įrengimas?

Žaibosauga. Koks yra kokybiškas apsaugos nuo žaibo įrengimas? Žaibosauga. Koks yra kokybiškas apsaugos nuo žaibo įrengimas?

Koks yra kokybiškas apsaugos nuo žaibo įrengimas - į vieną pagrindinių žaibosaugos klausimų atsako Prekybos namai KUPOLĖ, UAB specialistai. Apsauga nuo žaibo – tai kompleksas priemonių, užtikrinančių žmonių, įvairių pastatų, įrengimų, medžiagų saugumą nuo sprogimo, gaisro, sugriovimo po žaibo smūgio (žaibui įtrenkus). Efektyvus būdas apsisaugoti nuo žaibų keliamo pavojaus - įsirengti patikimą apsaugos nuo žaibo sistemą.

Enciklopedijos žaibą dažnai apibrėžia kaip žemės atmosferos elektrinį išlydį, susidaranti audros debesies viduje, tarp debesų arba tarp debesies ir Žemės paviršiaus. Jį lydi šviesos(žaibas) ir garso(griaustinis) efektas. Žaibo išlydžio impulsinė srovė, tekėdama objektu, sukelia terminį, griaunamąjį (mechaninį) ir elektromagnetinį poveikį. Bendra žaibų padaryta žala žmonijai per metus įvertinama apie 5 milijardus dolerių, t.y. kiekvienam mokesčių mokėtojui vienas žaibo kirtis kainuoja 16 JAV centų. Per praėjusius 2012 metus tik „Lietuvos draudimas“ įregistravo daugiau nei 800 pranešimų apie nuostolius dėl elektros įtampos svyravimų ir žaibų, jiems atlyginti prireikė daugiau nei 750 tūkst. litų.

Sutinkamai su tarptautine praktika apsaugos nuo žaibo sistemos skirstomos į:

išorinę apsaugą, t.y. apsaugą nuo tiesioginio žaibo smūgio, įskaitant žaibo ėmiklius, žaibo srovės nuvediklius, ekranus ir įžeminimą;
vidinę apsaugą, t.y. apsaugą nuo aukšto potencialo indukavimo arba perdavimo bei žaibo elektromagnetinio impulso poveikio, vykdomą potencialų suvienodinimo sistemos, panaudojant impulsinių viršįtampių iškroviklius ir ribotuvus.
Daugiau kaip 200 metų žmonija tobulino žaibolaidžius. Šiuo metu vienas populiariausių pasaulyje instaliuojamų žaibolaidžių - klasikinis (Franklino) žaibolaidis.

Svarbu, kad specialistai, montuojantys žaibolaidžius, darytų viską, kad kuo labiau būtų sumažinta žala nuo atmosferos elektros išlydžių, parinktas optimaliausias variantas ir užtikrinta atliktų darbų kokybė. Atsakingai parinkta ir įrengta apsaugos nuo žaibo sistema, kuri atitinka reglamentą STR 2.01.06:2009 „STATINIŲ APSAUGA NUO ŽAIBO. IŠORINĖ STATINIŲ APSAUGA NUO ŽAIBO“ , su parengta dokumentacija, su kuria priduodamas pastatas prieš pradedant naudoti, pilnai atitiks visus keliamus statinių žaibosaugos reikalavimus. Savo klientams siūlome: išorinės apsaugos nuo žaibo įrengimą; vidinės apsaugos nuo žaibo įrengimą, apsaugos nuo žaibo modernizavimą ir priežiūrą, įvairios paskirties įžeminimo kontūrų įrengimą, konsultuojame apsaugos nuo žaibo realizacijos klausimais. Sprendžiant apsaugos nuo žaibo, įžeminimo problemas, pirmiausia rūpinamės žmonių sauga ir pastatų bei statinių inžinerinių sistemų, elektroninės įrangos saugiu eksploatavimu.

Žaibolaidžių atnaujinimas

Naudojimo metu statinių apsaugos nuo žaibo įrenginiai yra veikiami meteorologinių ir klimatinių sąlygų bei žmogaus veiklos. Todėl šie įrenginiai turi būti reguliariai apžiūrimi ir tikrinami, siekiant nustatyti jų funkcinį tinkamumą.

Apsaugos nuo žaibo įrenginių apžiūros ir tikrinimo periodiškumas nustatytas reglamente STR 2.01.06:2009 Apsaugos nuo žaibo įrenginių apžiūros ir tikrinimo periodiškumas.

zaibolaidziu-atnaujinimas

Lentelėje nurodytas apsaugos nuo žaibo kontrolės periodiškumas gali būti sutrumpintas, jeigu apsaugai nuo žaibo būtina taikyti specifinius sprendimus arba reikalaujant draudimo kompanijai.
Kritiniai apsaugos nuo žaibo sistemos ruožai, kuriems priklauso apsaugos elementai veikiami stiprių mechaninių apkrovų, potencialų sulyginimo ryšiai, žaibo srovės iškrovikliai, nepriklausomai nuo apsaugos lygio, turi būti tikrinami kartą per metus.

Be planinių apžiūrų, apsaugos nuo žaibo sistemos apžiūros papildomai visada atliekamos po uraganinio vėjo, potvynio, žemės drebėjimo, gaisro ir intensyvios audros, žaibo išlydžio, remonto darbų arba kai pakeičiamos kai kurios žaibolaidžio dalys.

Prekybos namai KUPOLĖ, UAB specialistai savo klientams atlieka: Patikros darbo programos sudarymą, tikriname žaibolaidžių įžeminimo ir pereinamųjų kontaktų varžas, pateikiame išvadas ir pasiūlymus dėl apsaugos nuo žaibo atitikimo normos aktų reikalavimams, prireikus sumontuojame papildomus žaibolaidžius, įžeminimo kontūrus, viršįtampių ribotuvus, sutvarkome nustatytus defektus.

Įžeminimo įrengimas

Objekto įžeminimo sistema yra svarbus ir daugiafunkcinis įrenginys. Išorinis įžeminimas paslėptas grunte ir susideda iš grunte esančių elektrodų, jungiamųjų ir įžeminimo laidininkų. Vidinis įžeminimo tinklas, kuris turi būti prieinamas modernizavimui, prijungus naujus elektros imtuvus arba pasikeitus schemai apima potencialų suvienodinimą, apsaugą nuo statinio krūvio, elektromagnetinio suderinamumo užtikrinimą, kibirkščiuojančių grandinių apsaugą ir kt.

Elektros įrenginių įrengimo taisykles (EĮĮT) skiria:

apsauginį įžeminimą, skirtą žmonėms apsaugoti nuo pavojingo elektros srovės poveikio;
darbinį įžeminimą - tam tikro elektros grandinės taško įžeminimas, numatytam darbo rėžimui palaikyti.
Apsaugai nuo žaibo įžeminti galima naudoti visus elektros įrengimų įžemiklius, kuriuos rekomenduoja „Elektros įrenginių įrengimo taisyklės“ bei LST EN 62305 2006 standartų paketas.

Pagal šiuo metu galiojančio STR 2.01.06:2009 „STATINIŲ APSAUGA NUO ŽAIBO. IŠORINĖ STATINIŲ APSAUGA NUO ŽAIBO“ reikalavimus, įžemintuvo varža turi būti ne didesnė kaip 10 ω ir dėl geresnio žaibo išlydžio srovės sklidimo įžemintuvą turi sudaryti ne mažiau kaip du įžemikliai, o visų įžeminimo laidininkų įžemintuvai turi būti sujungti tarpusavyje.

Šiuo atveju reikalingos profesionalios teorinės žinios ir praktinė patirtis, taip pat gebėjimas atlikti tikslius skaičiavimus. Įžeminimo sistemos yra kuriamos kiekvienam objektui atskirai, atsižvelgiant į įvairius veiksnius. Standartinių sprendimų panaudojimo dalis yra maža.

Mes atliekame: Įžemintuvo tipo ir konstrukcijos parinkimas, įžemintuvo montavimas, įžeminimo sistemos patikrinimas, varžų matavimas, paslėptų darbų akto ir įžemintuvo paso parengimas, įžeminimo įrenginio techninė priežiūra. Kokybiškas apsauginis įžeminimas - specialistų uždavinys!

Vidinės apsaugos nuo viršįtampių įrengimas

Išorinę žaibosaugą sudaro žaibo ėmikliai, įžeminimo laidininkai, įžemintuvai, pastatų ekranavimas. Apsauga nuo žaibo smūgio yra žaibolaidžio uždavinys.

Vidinę žaibosaugą toliau tęsia papildomas pastatų ar jų elementų ekranavimas, apsauga nuo viršįtampių, potencialų suvienodinimas.

Pradėjus naudoti įvairiose srityse mikroprocesorinę techniką, automatizuoto valdymo, matavimo bei kontrolės sistemas susiduriama su žemosios įtampos įrenginių apsaugos nuo viršįtampių problemomis. Žaibolaidis ir įžeminimas neapsaugo elektronikos įtaisų, kadangi įtampos kritimas šių elementų induktyvumuose gali būti ardomasis jautriems įtaisams. Kaip byloja statistikos duomenys, viršįtampiai sukelia apie 16% visų sutrikimų elektros tiekimo sistemoje.

Viršįtampių ribojimo metodai ir priemonės priklauso nuo viršįtampių amplitudės ir trukmės. Į atskirą grupę galima išskirti impulsinius viršįtampius dėl žaibo išlydžių. Impulsiniu viršįtampiu suprantama trumpalaikė, didelės amplitudės įtampa tarp fazių, arba fazės ir žemės, kurios poveikio trukmė paprastai yra iki 1 ms.

Esant žaibolaidžiui, žaibo išlydžio impulsas padalinamas tarp žaibolaidžio elementų, elektros tinklo, ryšio linijų, pastato komunikacijų. Impulso apsiskirstymas priklauso nuo pastato konstrukcijos, linijų ir komunikacijų tiesimo būdo bei trasų. Šiuo metu tarptautinėmis normomis priimta, kad pavojingas tiesioginio žaibo išlydis veikia 2 km spinduliu. Taip pat įvairios galios impulsinius viršįtampius sukelia vykdomos įvairios komutacijos, trumpieji jungimai.

Apsauga nuo impulsinių viršįtampių dažniausia vykdoma tam tikslui skirtais iškrovikliais ir viršįtampių ribotuvais. Naudojant apsaugos nuo impulsinių viršįtampių įtaisus būtina įvertinti tam tikrus jų instaliavimo ypatumus.

Prekybos namai KUPOLĖ, UAB specialistai atlieka šias paslaugas: galios grandinių apsaugos nuo viršįtampių įtaisų parinkimas ir įrengimas, informacinių grandinių apsaugos nuo viršįtampių įtaisų parinkimas ir įrengimas.

Statinio apsaugos nuo žaibo techninių sprendimų gali būti daug, tačiau įvertinti konkrečią situaciją ir teisingai suprojektuoti žaibosagos sistemą gali tik šios srities specialistas.

Konsultacijos žaibosaugos klausimais

Tiek socialiniuose tinkluose, tiek specializuotuose forumuose nesiliauja diskusijos apie tai, ar būtina vidinė apsauga, kaip išpildyti įžeminimą, ar naudoti tik klasikinius (Franklino ) žaibolaidžius ar geriau naudoti aktyviąją apsaugą nuo žaibo. Dar ji vadinama ESE (Early Streamer Emision devices) žaibolaidžiais. Abiejų pozicijų šalininkai pasitelkę įvairiausius argumentus bando apginti savo nuomonę, remdamiesi ekonomine nauda, saugumu, apsaugos zona, dizainu ir panašiai. Kalbama ir apie tai kad sukurtas aktyvinis žaibolaidis nuo kamuolinio žaibo, apie mobiliųjų telefonų, raktų kišenėje, skiečių pavojingumą perkūnijos metu, kam reikalingas žaibolaidis namui, jeigu jis neužtikrina 100% saugumo, reklamos tikslais pripasakojama nebūtų dalykų, pasitelkiant įvairius produkcijos sertifikatus bei žaibolaidžių bandymo vaizdine medžiaga. Iš dalies taip yra dėl to, kad šią tema nėra pakankamai kalbama tikrų specialistų. Pasitaiko ir gerų straipsnių, atitinkančių šiuolaikinę apsaugos nuo žaibo sampratą, norminius reikalavimus bei mokslo pasiekimus.

Mes, Prekybos namai KUPOLĖ specialistai, visada konsultuojame: elektros tinklo pastatuose įrengimo klausimais, apsaugos nuo žaibo įrengimo klausimais, įvairios paskirties įžeminimo įrengimo klausimais. Iš šios srities klauskit bet ko. Prisiminkite: teisės aktų reikalavimų laikymasis - problemų nebuvimas.

Mes nepretenduojame į absoliučią tiesą, bet galime būti naudingi, kai sprendžiami ginčytini klausimai.

Мūsų klientai tai statybos įmonės, nekilnojamojo turto savininkai, taip pat sudėtingų pramonės objektų inžinerinės tarnybos. Mes siūlome patikimus, technologiškai pažangius ir ekonomiškai efektyvius sprendimus įrengiant įžeminimą arba apsaugą nuo žaibo, teikiame atskirų darbų paslaugas ir vykdome pastatų kompleksinę apsaugą.

PREKYBOS NAMAI KUPOLĖ, UAB

Daugiau informacijos:

PREKYBOS NAMAI KUPOLĖ, UAB infopuslapis

Pasidalink:

Įmonių straipsniai, naujienos, akcijos ir specialistų patarimai

  • Numatytas
  • Antraštė
  • Data
  • Atsitiktiniai
įkelti daugiau visų įkėlimui laikykite nuspaustą SHIFT klavišą įkelti visus