Visos reklamos paslaugos, interneto svetainių kūrimas, SEO optimizavimas: info@visainfo.lt

Statybinių medžiagų atsparumo ugniai priešgaisrinė klasifikacija

Statybinių medžiagų atsparumo ugniai priešgaisrinė klasifikacija Statybinių medžiagų atsparumo ugniai priešgaisrinė klasifikacija

Statybines medžiagas galima vertinti pagal įvairias savybes ir kriterijus. Gaisrinė klasifikacija suteikia galimybę įvertinti, kokį pavojų gaisro požiūriu kelia naudojamos statybinės medžiagos.

multirockStatybinių medžiagų atsparumo ugniai klasifikacija

Statybines medžiagas galima įvertinti pagal įvairias savybes ir kriterijus. Gaisrinė klasifikacija suteikia galimybę įvertinti, kokį pavojų gaisro požiūriu kelia naudojamos statybinės medžiagos.

XX a. pabaigoje beveik kiekvienoje Europos šalyje buvo priimtos nacionalinės atsparumo ugniai bandymų ir statybinių medžiagų klasifikavimo taisyklės. Daugiau kaip 35 skirtingi nacionaliniai standartai kėlė sumaištį ir vartotojams, ir gamintojams. Kai kurie standartai iš esmės nesutapo, nes viena medžiaga vienoje šalyje buvo priskiriama pavojingų medžiagų grupei, o kitoje - laikoma saugia. Todėl Europos Komisija nusprendė suvienodinti visų statybinių medžiagų, kurias ketinama parduoti Europos Sąjungoje, bandymo ir klasifikavimo standartus.

Visą svarbią informaciją apie medžiagas gaisro metu pateikia suderinta Europos statybinių medžiagų klasifikacija į "Euroklases, pagal reakciją į ugnį", kuri 2001 metais pasirodė Europoje ir per 5 metus tapo privalomu visų statybinių medžiagų ženklinimo elementu visose Europos Sąjungos šalyse. "Reacijos į ugnį" klasėmis yra įvertinamos trys statybinių medžiagų savybės: ugnies plitimas, dūmų tirštumas ir liepsnojantys lašeliai.

Standartų harmonizavimas

Europos šalyse buvo nacionaliniai statybinių medžiagų reakcijos į ugnį standartai. Tie standartai buvo sukurti maždaug prieš 50 metų, kada statybos medžiagos buvo daugiausia mediena, stiklas, akmuo ir cementas. Standartai nebuvo pritaikyti tikrinti didžiulei įvairovei medžiagų, naudojamų šiuolaikiniame pasaulyje. Europos Bendrija sukūrė naują standartų visumą, kuri tinka šių dienų statybinėms medžiagoms įvertinti. "Reakcijos į ugnį" klasėmis yra įvertinami šie kriterijai: medžiagos degumas, šilumos išsiskyrimo greitis, liepsnos plitimo greitis, dūmų susidarymo greitis, nuodingos dujos, liepsnojamieji lašeliai ar dalelės ir (arba) tų derinių saugumo aspektai. Tačiau svarbiausios yra trys statybinių medžiagų savybės: liepsnojimo plitimas, dūmų tirštumas ir liepsnojantys lašeliai.

Gaisrinė klasifikacija: Medžiagų reakcija į ugnį

Liepsnojimo plitimas

Pagrindinis statybinių medžiagų skiriamasis bruožas - ar medžiaga gali toliau perduoti ugnį, ar ne. A1, A2 ir B klasių statybinės medžiagos neprisideda prie liepsnos plitimo (perdavimo). C klasės statybinės medžiagos gali prisidėti vėliau kaip po 10 minučių. Žinokite, kad ugniagesiai paprastai negali atvykti greičiau, kaip per 15-20 minučių po to, kai gaisras buvo pastebėtas. D klasės gaminiai prisideda prie liepsnojimo plitiimo per 2-10 minučių. E klasės gaminiai - po trumpiau kaip 2 minučių. F klasės gaminiams ši savybė nereglamentuojama.

r1

* A1 klasės gaminiai yra nedegūs. Nedegumo bandymo metu jie negali sukelti kokio nors nepertraukiamo liepsnojimo. Jeigu A1 gaminiuose yra kokių nors organinių sudedamųjų dalių, tai galimas išskiriamos energijos kiekis bus labai ribotas.

** A2 klasės gaminiai nedegumo bandymo metu negali nepertraukiamai liepsnoti ilgiau kaip 20 sekundžių. A2 klasės gaminiai turi būti išbandomi liepsnojimo plitimo, dūmų tirštumo ir liepsnojančių lašelių požiūriu.

*** B klasės gaminiams, mažojo liepsnos šaltinio bandymo metu, per 60 sekundžių liepsnos negali pasklisti toliau kaip 150 mm. B klasės gaminiai turi būti išbandomi liepsnojimo plitimo, dūmų tirštumo ir liepsnojančių lašelių požiūriu.

Dūmų tirštumas

Dėl dūmų tirštumo yra bandomos statybinės medžiagos, kurios klasifikuojamos nuo A2 iki D klasių. Dauguma per gaisrus žuvusių žmonių mirė užtroškę dūmais (daugiau kaip 2/3 visų gaisrų aukų). Be to, gaisro metu susidarę dūmai yra prilyginami aplinkos taršai.

Yra trys dūmų tirštumo laipsniai - s1, s2 ir s3. Gaminiai, mažai arba visiškai neišskiriantys dūmų, priskiriami s1 klasei; gaminiai išskiriantys vidutinio tirštumo dūmus - s2 klasei; tuo tarpu gaminiai, išskiriantys daug dūmų, dėl kurių būna sunku išsigelbėti, priskirti s3 klasei. Ši saugumo informacija - tai aiškus patobulinimas, nes daugelis ES šalių dūmų požiūriu gaminių neklasifikavo.

Dūmų tirštumas

Liepsnojantys lašeliai

Liepsnojančios dalelės bei lašeliai gali apdeginti odą ir būti tolesnio gaisro plitimo priežastimi. Liepsnojančių dalelių (lašelių) neskleidžiantys yra tik A1 klasės gaminiai. Dėl liepsnojančių lašelių yra bandomos tik statybinės medžiagos nuo A2 iki E klasės. Šiuo požiūriu yra trys klasės: d0 - lašelių nebūna; d1 - lašelių gali būti, bet jie sudega greičiau kaip per 10 sekundžių; d2 - lašeliai dega ilgiau kaip 10 sekundžių.

r3

Rockwool akmens vata yra priskiriama saugumo požiūriu geriausiai Euroklasei - A1 klasei !

Konstrukcijų atsparumas ugniai

Atsparumas ugniai apibūdina, kaip pastato konstrukcija ar statybos produktas (elementas) gali per nustatytą laiko tarpą išlaikyti nustatytas apkrovas ir/arba šilumos izoliacine savybes ir/arba išlikti vientisam. Ar medžiaga veikia kaip ugnies užkarda, ar ne? Atsparumas ugniai yra ypač svarbi savybė, pavyzdžiui, sienos elementui, atskiriančiam du viešbučio kambarius vieną nuo kito ar ventiliacijos šachtai, besiliečiančiai su ugniasiene.

Pagrindiniai kriterijai, pagal kuriuos nustatomas gaminio atsparumas ugniai:

R - geba išlaikyti apkrovas (užtikrinanti tvirtumą ir stabilumą);

E - vientisumas (išlaikantis elementą nejudamoje padėtyje);

I - izoliacinės savybės (palaikanti žemesnę temperatūrą kitoje elemento pusėje, kuri nesiliečia su ugnimi, išreikšta minutėmis).

Gaminys, atitinkantis šiuos pagrindinius kriterijus 45 minutes, klasifikuojamas kaip REI 45. Be šių pagrindinių kriterijų, vertinamos ir kitos saugumo savybės: spinduliavimas (W), atsparumas mechaniniam poveikiui (M), savaiminio užsidarymo savybė (durims) (C), dūmų išplitimas (S), tolesnis galios ir/arba signalo perdavimas (P arba PH), atsparumas karščiui (V), atsparumas suodžiams (G), natūralaus dūmų ir karščio vėdinimo savybė (B), sustiprinto dūmų ir karščio vėdinimo savybė (ventiliatoriai) (F).

Rockwool priešgaisrinė laboratorija

Priešgaisrinė laboratorija Rockwool International A/S yra viena didžiausių Europoje statybinių medžiagų gaisrinių bandymų laboratorija. Joje per metus atliekama per 500 reagavimo į gaisrą, atsparumo ugniai ir įvairius natūriniai bandymai. Laboratorijos patirtis naudojama ne tik gaisro požiūriu saugiems „Rockwool“ produktams kurti. Šią patirtį labai vertina projektuotojai, ugniagesių tarnybos ir kitos įvairios institucijos, kurioms reikalinga profesionali konsultacija, o ir kitos bendrovės, norinčios išbandyti savo produktų atsparumą ugniai.

„Rockwool“ priešgaisrinė laboratorija labai aktyviai dalyvauja kuriant naujuosius Europos Sąjungos bandymų standartus, bendradarbiaudama su visomis kitomis oficialiomis ES priešgaisrinėmis laboratorijomis. „Rockwool“ priešgaisrinė laboratorija atlieka daugybę įvairių gaisrinių bandymų, įskaitant ir daugumą ES natūrinių bandymų.

Akmens vata – pasyvi pastato apsauga

Projektavimas – svarbiausias statybinio proceso veiksmas. Būtent nuo architekto (projektuotojo) priklauso, kokios medžiagos ir sprendimai bus panaudoti pastate. Architektas (projektuotojas), įvertinęs pastato paskirtį ir finansines galimybes, parenka atitinkamus sprendimus, užtikrinančius patvarumą, komfortą ir saugumą. Nedegios medžiagos mažina riziką

Viena iš medžiagų, turinčių įtakos pasyviajai priešgaisrinei saugai, yra izoliacija. Dauguma pastatų savininkų net nežino tikslios izoliacinių medžiagų specifikacijos ir reikalavimų, kurie yra svarbūs kilus gaisrui. Net patyrę architektai nustemba, kaip tinkamai parinktos pastate medžiagos reaguoja kilus gaisrui.

Degios izoliacinės medžiagos gali turėti įvairių degumo klasifikacijų, priklausomai nuo tikrinimo bandymo metodų, priešgaisrinės saugos vietinių taisyklių vertinimo. Pavyzdžiui, Lenkijoje naujų pastatų išorinėse sienose nuo 25 m privaloma naudoti tik nedegias izoliacines medžiagas, o Vokietijoje draudžiama naudoti degią izoliaciją aukštybiniuose pastatuose. Akmens vatos nedegumo savybės (aukščiausia atsparumo ugniai A1 klasė) gerina pastatų priešgaisrinės saugos lygį.

Išnaudoti visas galimybes

Tiek projektuotojai, tiek valstybinės institucijos, visi pagal savo kompetenciją, turėtų atsižvelgti į įvairių statybinių medžiagų elgseną gaisro metu. Jie turi didžiausią įtaką, kad gaminiai būtų tinkamai parinkti. Gaila, kad bandymai ir informacija apie gaminius vis dar nėra tinkamai prieinami. Taip pat priešgaisrinės saugos ekspertai ir organizacijos daugeliu atvejų gali padėti projektuotojams parinkti tinkamiausią gaminį konkretiems pastato elementams, įvertinę jų naudojimo paskirtį.

Pasyvi žmonių apsauga

Laikas, reikalingas evakuotis iš pastato, labai skiriasi, ir priklauso nuo pastato naudotojų mobilumo, jų žinių apie pastatą, lengvo evakavimo kelių pasiekiamumo. Evakuacijos laiką gali pailginti pastate panaudoti sprendimai, statybinės medžiagos ir aktyvios priešgaisrinės saugos sistemos. Reikšmingas ir svarbus veikinys gelbėjantis iš pastato yra ugnies plitimo sumažinimas. Labai dažnai žmonėms kelia grėsmę ne pradinio etapo ugnis, bet jos greitas išplitimas ir vėliau išskiriami dūmai bei neprieinami evakavimo keliai. Siekiant sumažinti tragiškų padarinių turinčių gaisrų riziką, aukštybinių pastatų savininkai turėtų užtikrinti, kad jie būtų suprojektuoti taip, kad žmonės galėtų lengvai išsigelbėti, pvz., sumažinti greitą gaisro plitimą.

Priešgaisrinės saugos projektuose turi būti pagal galimybę atsižvelgta į galimą vėlesnį šio pastato naudojimo paskirtį. Tuomet statomi gyvenamosios paskirties objektai gali būti lengvai pritaikyti poliklinikų ar vaikų darželių poreikiams. Numatomas gyvenamųjų namų darbingo amžiaus gyventojų evakuacijos laikas yra visai kitoks pakeitus pastato paskirtį. Tokie atvejai turėtų būti įvertinti jau projektavimo etape.

Nedegios medžiagos didina pasyviosios apsaugos lygį

A1 degumo klasės statybinės medžiagos užtikrina reikliausių priešgaisrinės saugos standartų atitiktį. Net būdamos ugnyje šios medžiagos, praktiškai neprisideda prie gaisro, jo nedidina, neišskiria dūmų ir degančių lašų. Taigi gali sumažinti gaisro su visais jo padariniais pavojų. Akmens vatos gaminiai, dažniausiai klasifikuojami kaip A1 klasė ir visiškai atitinka priešgaisrinės saugos reikalavimus. Siekiant sumažinti gaisro kilimo pavojų ir jo padarinius, yra taikomą teisinė atsakomybė. Šiuo metu ir ateityje žmonės, susiję su statinių statyba ir administravimu (projektuotojai, rangovai, užsakovai, investuotojai, savininkai ir administratoriai), turėtų pasirinkti nedegias statybines medžiagas.

 

ROCKWOOL, UAB

Daugiau informacijos: www.rockwool.lt

ROCKWOOL, UAB infopuslapis

Pasidalink:

Įmonių straipsniai, naujienos, akcijos ir specialistų patarimai

  • Numatytas
  • Antraštė
  • Data
  • Atsitiktiniai
įkelti daugiau visų įkėlimui laikykite nuspaustą SHIFT klavišą įkelti visus