ltzh-CNenfrdeplrues

visainfo.lt – visa informacija vienoje vietoje!

PASTATŲ SERTIFIKAVIMO BIURAS, UAB - energinio naudingumo sertifikavimas

Adresas:
Europos pr. 121, LT-46339, KAUNAS, Lietuva


Įmonės kodas: 301299672
PVM kodas: LT100003619412

Mob. Nr.: 8 615 91 275
Mob. Nr.: 8 656 39 345PASTATŲ SERTIFIKAVIMO BIURAS, UAB VEIKLA: Energinio naudingumo sertifikavimas, statinių šilumą izoliuojančių savybių tyrimai. Pastatų sertifikavimas, termoviziniai tyrimai, sandarumo nustatymas, energetinis auditas, skaitmeninis modeliavimas, techninė priežiūra.

Vykdydami savo veiklą, esame atsakingi už objektyvų ir kokybišką pastatų diagnostikos ir sertifikavimo proceso atlikimą bei sprendimų priėmimo nešališkumą. Turime daug patirties statybinių medžiagų, gaminių ir pastatų tyrimo, projektavimo bei konsultavimo srityse

VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos išduoti kvalifikacijos atestatai mums suteikia teisę: sertifikuoti pastatų energinį naudingumą; atlikti energijos vartojimo auditą; eiti statinio statybos vadovo pareigas bei vykdyti bendrąją statinio techninę priežiūrą.

Sertifikuoti pastatai: Nuo 2007 m. pradėjome sertifikuoti komercinės ir visuomeninės paskirties statinių bei gyvenamųjų namų energinį naudingumą.

Pastatų tyrimai: Darbuotojai atlieka atitvarų šilumą izoliuojančių savybių bei sandarumo tyrimus įvairios paskirties statiniuose.

Skaitmeninis modeliavimas: Mūsų atliktų darbų spektras apima energijos taupymą ir komfortiško mikroklimato sukūrimą pastatuose.

PASTATŲ SERTIFIKAVIMO BIURAS, UAB PASLAUGOS:

Projektuojant – siūlome racionalius sprendimus ir siekiame, kad visos statybinės medžiagos ir gaminiai, taip pat inžinerinė įranga būtų naudojami optimaliai.

Statybos proceso metu – sprendžiame medžiagų naudojimo ir gaminių įrengimo klausimus bei įvertiname atliktų darbų kokybę.

Perkant bei parduodant – suteikiame išsamią informaciją, leidžiančią būsimiems savininkams ar naudotojams sužinoti apie pastato atitvarų būklę ir pastato energinį naudingumą.

Eksploatuojant – nustatome pastato pagrindinių atitvarų (sienų, langų, lauko durų bei stogų), šildymo ir karšto vandens ruošimo, oro vėdinimo sistemų būklę bei pateikiame priemones, mažinančias šildymo ir karšto vandens ruošimo energijos sąnaudas.

Atnaujinant bei remontuojant – nustatome numatomų remontuoti pastatų būklę, apskaičiuojame ekonomiškai optimalų papildomai apšiltinamų atitvarų termoizoliacinio sluoksnio storį ir lėšų, skirtų atitvarams apšiltinti, atsipirkimo laiką.

Mūsų žinios ir patirtis – padėti Jums sukurti šiltus ir jaukius namus!

PASTATŲ SERTIFIKAVIMAS - procesas, kurio metu:
- nustatomas esamas energijos sunaudojimas pastate, pasiūlomos energijos taupymo galimybės bei priemonės energijai sutaupyti;
- įvertinamas pastato arba pastato projekto energinis naudingumas, priskiriant jį vienai iš 9 energinio naudingumo klasių: A++, A+,A, B, C, D, E, F, G. A++ laikoma aukščiausia, ji nurodo energijos beveik nevartojant pastatą (jo dalį).

TERMOVIZINIS TYRIMAS: Atliekant pastatų termovizinį tyrimą galima įvertinti atitvarų šilumą izoliuojančias savybes, aptikti statybos darbų defektus. Termovizinis tyrimas nepamainomas įvertinant ugniai atsparių, šilumą izoliuojančių medžiagų efektyvumą ir susidėvėjimą, taip pat garo ir karšto vandens tiekimo sistemose nustatant pačių vamzdynų izoliacijos pažeidimo vietas.

SANDARUMO NUSTATYMAS: Pagrindiniams pastato atitvarų eksploataciniams parametrams – šilumos perdavimo koeficientui, drėgmei ir garso izoliacijai – nustatyti yra sukurta labai daug įvairių skaitmeninio modeliavimo programų, kurioms reikalingi detalūs matavimai. Šiems matavimams atlikti naudojama pastato ar patalpų sandarumo nustatymo įranga, parengta pagal LST EN 13829:2002. Sandarumo įranga yra reikalinga:
- numatomų remontuoti pastatų sandarumo lygiui ir sandarinimo poreikiui nustatyti;
- naujų ar rekonstruotų pastatų darbų kokybei įvertinti;
- vėjo bei garo izoliacijos įrengimo kokybei patikrinti;
- pastato vėdinimo poreikiui nustatyti;
- atskirų pastato elementų (langų, durų, vitrinų) sandarumui eksploatacijos sąlygomis nustatyti.

ENERGETINIS AUDITAS: Energetinio audito metu nustatoma nagrinėjamo pastato pagrindinių atitvarų (sienų, langų, lauko durų bei stogų), šildymo ir karšto vandens ruošimo, oro vėdinimo sistemų būklė. Detaliai išanalizuojami pastato šiluminės energijos nuostoliai bei šildyti ir karštam vandeniui ruošti naudojamos įrangos našumas. Šiluminės energijos nuostoliai palyginami su normatyviniais ar etaloniniais. Pagrindžiamos priemonės, padedančios sumažinti energijos nuostolius ir padidinančios pastato energetinį efektyvumą.
Energetinis auditas ir pastato būklės bei jo inžinerinių sistemų įvertinimas gali būti naudojamas kaip priešprojektinis tyrimas rekonstrukcijai pagrįsti, taip pat įvairioms valstybinėms programoms, galimybių, susijusių su pastatų naudojimo efektyvumo didinimu, studijoms.

SKAITMENINIS MODELIAVIMAS: Siekiantiems iš anksto numatyti galinčius ateityje atsirasti pastatų defektus bei norintiems jų išvengti, naudodami naujausias skaitmeninio modeliavimo programas, galime pasiūlyti racionalių sprendimų. Šilumos, oro ir drėgmės mainams tirti naudojamos kompiuterinės skaičiavimo programos: THERM, WINDOW, David-32, SOLAR, GFKOND, IsoCal bei kt. Analizuojant temperatūrų ir masės pokyčius termoizoliacinėse bei konstrukcinėse medžiagose, atsižvelgiama į Lietuvos klimato ypatumus.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA: Atliekant statinio statybos techninę priežiūrą, bus:
1) tikrinama, kad statybos darbai būtų atliekami pagal statinio projektą;
2) kontroliuojama statybos darbams naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybė, neleidžiama naudoti, neatitinkančių statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, statybos produktų bei įrenginių, taip pat nepateikus statybos produktų kokybę patvirtinančių dokumentų;
3) tikrinama atliktų statybos darbų kokybė bei mastas, informuojamas statytojas (užsakovas) apie atliktus statybos darbus, kurie neatitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimų;
4) tikrinami ir priimami paslėpti statybos darbai ir paslėptos statinio konstrukcijos, dalyvaujama išbandant ir pripažįstant, kad yra tinkami naudoti inžineriniai tinklai, inžinerinės sistemos, įrenginiai, konstrukcijos;
5) kartu su rangovu rengiama statinio pripažinimo, kad yra tinkamas naudoti, dokumentai (statinio techninės priežiūros žurnalas ir statinio techninis-energinis pasas) ir dalyvaujama statinį pripažįstant tinkamu naudoti;
6) atliekamos bendrosios (bendrųjų statybos darbų) statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijos, koordinuojama specialioji (specialiųjų statybos darbų) statinio statybos techninė priežiūra ir jos vadovų veikla.

RAKTINIAI ŽODŽIAI:

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas, statinių šilumą izoliuojančių savybių tyrimai, architektai, projektavimas, pastatų energinio naudingumo sertifikatai, pastatų sertifikavimas, statinių termoviziniai tyrimai, energetikos objektų termoviziniai tyrimai, pastatų sandarumo nustatymas, energijos vartojimo auditas, pastatų šildymo projektavimas, pastatų vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų projektavimas, statybos darbų techninė priežiūra, statinių techninė priežiūra, kasmetinės pastatų apžiūros, energetiniai auditai, UAB Pastatų sertifikavimo biuras
Žymės:
Pasidalink:

Įmonių straipsniai, naujienos, akcijos ir specialistų patarimai

  • Numatytas
  • Antraštė
  • Data
  • Atsitiktiniai
įkelti daugiau visų įkėlimui laikykite nuspaustą SHIFT klavišą įkelti visus