ltzh-CNenfrdeplrues

visainfo.lt – visa informacija vienoje vietoje!

Ekogeologiniai tyrimai, monitoringas, vandens gręžiniai

Ekogeologiniai tyrimai, monitoringas, vandens gręžiniai Ekogeologiniai tyrimai, monitoringas, vandens gręžiniai

GEOMINA, UAB (MINDAUGO ČEGIO ĮMONĖ)

www.geomina.lt

www.facebook.com/geomina.lt

Bendrovė UAB „Geomina“ atlieka užterštų teritorijų bei potencialių taršos židinių ekogeologinius tyrimus, rengia tvarkymo planus bei atlieka teritorijų valymą, gėlo ir mineralinio požeminio vandens tyrimus, paviršinio vandens tyrimus, užsiima požeminio vandens vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų projektų rengimu bei išteklių tvirtinimu, aplinkos monitoringo vykdymu. 

Įmonė yra atlikusi ekogeologinius tyrimus apie 300-350, įvairia ūkine veikla užsiimančių įmonių. Maždaug 250 objektų parengtos ir patvirtintos požeminio vandens monitoringo programos. Iš jų maždaug 220 objektų yra vykdomas požeminio vandens monitoringas. Tai naftos produktų saugyklos bei prekybos įmonės (degalinės, energetinių objektų mazuto, šlamo ir alyvų ūkiai, skysto kuro bazės), buitinių bei potencialiai pavojingų atliekų sąvartynai ir saugojimo aikštelės, gyvulininkystės kompleksai ir paukštynai, gėlo požeminio vandens vandenvietės, privatūs asmenys (grunto bei gruntinio vandens kokybės tyrimai).

UAB „Geomina“ dirba su tokiomis įmonėmis, kaip UAB „Šiaulių vandenys“, UAB „Ignalinos vandenys“, UAB „Kuršėnų vandenys“, AB „Kauno energija“, UAB „Nordic Sugar Kėdainiai“, AB “Šiaulių energija”, UAB “Ekoprojektas“, AB „Akmenės cementas“, UAB „Girelės paukštynas“, ŽŪB „Nematekas“, Č.V. Karbauskio ūkis, UAB „Vičiūnai ir partneriai“, Lietuvos ir Airijos UAB „Abromika“, UAB „Apsaga“, UAB „Plungės lagūna“, UAB „Skulas“, UAB „Jozita“, UAB „Lanx“, UAB „Klaipėdos RATC“, UAB „Alytaus RATC“, UAB „Telšių RATC“, UAB Tauragės RATC“, VĮ „Marijampolės regiono keliai”“, AB „Šiaulių plentas“, UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“, UAB „Toksika“ Šiaulių fil., UAB „Manifoldas“, UAB „Propano ir butano dujų centras“, UAB „Žemaitijos keliai“ ir t.t.

ekogeologiniai-tyrimai-monitoringas-vandens-greziniai1

Gręžimo darbams UAB „Geomina“ turi kompaktišką gręžimo agregatą. Įmonė grunto mechaninės sudėties tyrimus atlieka savo laboratorijoje.

Nuo 2008 metų rudens UAB „Geomina“ turi leidimą stacionarių oro taršos šaltinių tyrimui. Bendrovė gali nustatyti stacionarių oro taršos šaltinių išmetamų į aplinką dujų bei kietųjų dalelių (dulkių) koncentracijas. Imama oro mėginius sunkiesiems metalams, LOJ, akroleinui, formaldehidui it kitiems cheminiams junginiams nustatyti. Gali nustatyti aplinkos ore ar spec. įrenginiuose metano, sieros vandenilio, anglies dvideginio, vandenilio ir deguonies koncentracijas.

Nuo 2012 metų prekiauja, įrengia bei aptarnauja lietaus ir buitinių nuotekų valymo įrenginius, valome vamzdynus. Surenka ir tvarko pavojingas, naftos produktais užterštas atliekas.

ekogeologiniai-tyrimai-monitoringas-vandens-greziniai2

Bendradarbiaudami su UAB „Kauno hidrogeologija“, UAB „Geomina“ įrengia artezinius gręžinius bei gręžinius geoterminiam šildymui. Tiesia vandentiekio, geoterminio šildymo bei nuotekų lauko tinklus bei montuojame reikalingą įrangą.

Nuo 2013 metų pradžios pradėta kurti cheminių tyrimų laboratorija, kuri 2014 metų sausio pradžioje gavo LR aplinkos apsaugos agentūros leidimą atlikti požeminio vandens, nuotekų ir paviršinio vandens tyrimus.

Tyrimams atlikti, kurių atlikimui įmonė neturi savo leidimo, nuolat bendradarbiauja su atitinkamus leidimus arba akreditacijas turinčiomis Lietuvos, Didžiosios Britanijos, Vokietijos ir Čekijos laboratorijomis.

ekogeologiniai-tyrimai-monitoringas-vandens-greziniai3

Pasidalink:

Įmonių straipsniai, naujienos, akcijos ir specialistų patarimai

  • Numatytas
  • Antraštė
  • Data
  • Atsitiktiniai
įkelti daugiau visų įkėlimui laikykite nuspaustą SHIFT klavišą įkelti visus