visainfo.lt – visos reklamos paslaugos, interneto svetainių kūrimas, SEO optimizavimas.

Betoninių konstrukcijų hidroizoliavimas ir apsauga nuo agresyvaus cheminių medžiagų poveikio: Kodėl verta naudoti XYPEX?

Betoninių konstrukcijų hidroizoliavimas ir apsauga nuo agresyvaus cheminių medžiagų poveikio: Kodėl verta naudoti XYPEX? Betoninių konstrukcijų hidroizoliavimas ir apsauga nuo agresyvaus cheminių medžiagų poveikio: Kodėl verta naudoti XYPEX?

Pasirenkant statybines medžiagas ir technologijas, pastoviai tenka spręsti medžiagų pasirinkimo klausimus ir tai ne visuomet paprasta, kadangi šiuo metu rinkoje gausybė medžiagų. Betoninių konstrukcijų hidroizoliavimui ir apsaugai nuo agresyvaus cheminių medžiagų poveikio UAB "Vizgintos statyba" pristato XYPEX medžiagas.

Betoninių konstrukcijų hidroizoliavimas ir apsauga nuo agresyvaus cheminių medžiagų poveikio: Kodėl verta naudoti XYPEX?

Betoninių konstrukcijų hidroizoliavimas ir apsauga nuo agresyvaus cheminių medžiagų poveikio: Kodėl verta naudoti XYPEX?

 BETONO PROBLEMOS

Betonas praleidžia skysčius dėl jo viduje esančių kapiliarų, įtrūkimų, įtraukto oro ertmių ir didelių ertmių, atsiradusių dėl nepakankamo sutankinimo betonavimo metu. Defektų gali atsirasti ir betono eksploatacijos metu dėl padidėjusių apkrovų, šalimo-šilimo ciklų kitų mechaninių ar cheminių poveikių. Betono defektai gali būti nustatomi apžiūrint per elektroninį mikroskopą (žr.nuotrauka dešinėje) arba plika akimi (žr. nuotrauka kairėje).

 KUO XYPEX SKIRIASI NUO KITŲ GAMINIŲ?

Įprastiniai betono apsaugos būdai, kurie iki šiol buvo taikomi, buvo pagrįsti nelaidaus vandeniui ir agresyvioms medžiagoms sluoksnio sudarymu. Pagrindiniai paviršinių hidroizoliacinių membranų trūkumus galima apibendrintai įvardinti šiuos:

Betoninių konstrukcijų hidroizoliavimas ir apsauga nuo agresyvaus cheminių medžiagų poveikio: Kodėl verta naudoti XYPEX?

 • Membraninės dangos dengiamos tik iš tos pusės, kurioje betonas kontaktuoja su vandeniu ar kitais skysčiais. Jos nėra tinkamos betono hidroizoliacijai iš priešingos vandens slėgio (ypač aukšto) veikimo pusės.
 • Membranines dangas galima pažeisti ko pasekoje patenka vanduo į betoną ir keliauja jo kapiliarų, trūkių sistema ir patenka į pastato vidų o jei tai rezervuaras skysčiai patenka į aplinką.
 • Tokių defektų remontui iš priešingos vandens spaudimui pusės tenka sandarinti gana didelį plotą.
 • Dėl temperatūrų skirtumo esant šlapiam betonui atsiranda tikimybė jog paviršinė danga atšoks nuo paviršiaus, susidarys pūslės ir hidroizoliacija bus pažeista.
 • Membraninės dangos sensta ir laikui bėgant praranda savo savybes.
 • Paviršinės technologijos neužtikrina betono nepralaidumo ir nepagerina kitų betono savybių.

Siekiant išvengti visų šių hidroizoliacinių sistemų trūkumų, 1969 metais Kanadoje Britų Kolumbijoje, Vankuveryje sukurta Xypex kristalinė hidroizoliacija. Nuo to laiko ji buvo išbandyta ir patikrinta visame pasaulyje, visuose klimatuose ir esant labai skirtingoms konstrukcijoms. 

Betoninių konstrukcijų hidroizoliavimas ir apsauga nuo agresyvaus cheminių medžiagų poveikio: Kodėl verta naudoti XYPEX?Vienas pagrindinių Xypex kristalinės hidroizoliacijos privalumų tai, kad ji veikia betono viduje. Kristalizacijos technologija naudoja vandenį kapiliariniuose takuose kaip difuzijos terpę pernešti hidroizoliacijos chemikalus į betoną. Chemikalai migruoja porų tinklo vandens keliais, kur jie reaguoja ir tampa netirpiais adatos pavidalo kristalais uždarančiais poras. Kristalams augant, po kelių savaičių skysčiai daugiau nebegali prasiskverbti. Šis efektas yra ilgalaikis. Technologija pati pataiso naujus mikro įtrūkimus jei jų atsiranda net praėjus keliems metams po užtepimo. Vieną kartą panaudojus poveikio negalima sumažinti ar sustabdyti veikimo.

Betonas tampa nelaidžiu, apsaugotu nuo skysčių įsiskverbimo iš bet kurios pusės. Betono paviršių nebereikia saugoti nuo pažeidimų. Tai ypač aktualu, kada reikia atlikti montavimo darbus ant hidroizoliuoto paviršiaus. Kadangi hidroizoliacinis efektas veikia 20 ir daugiau centimetrų nuo paviršiaus, tai net jei kai kuriuose taškuose dėl defektų ar nešvarumų bus nepadengta Xypex danga hidroizoliacinis efektas nesusilpnės, nes kristalizacija veiks iš aplinkinių paviršių.

Hidroizoliuojant baseinus, rezervuarus, užtvankas ir kitas povandenines bei požemines konstrukcijas labai svarbu yra betoną apsaugoti nuo spaudiminio vandens. Kadangi Xypex poveikis nesusijęs su sukibimu su paviršiumi, o veikia betono viduje, jis apsaugo betoną nuo spaudiminio vandens poveikio. Nepriklausomų tyrimų rezultatai parodė, kad padengtas dviem sluoksniais Xypex medžiagų betonas tampa atsparus 122 metrų vandens stulpui iš bet kurios užtepimo pusės. Siekiant įsitikinti, kiek giliai migruoja Xypex chemikalai į betoną, buvo atlikti tyrimai.

Nepriklausomoje laboratorijoje ant betono bandinių paviršiaus buvo užtepta Xypex Concentrate ir, kas tam tikrą laiką, pro elektroninį mikroskopą stebimas kristalizacijos procesas, ant 5cm gylyje padaryto pjūvio paviršiaus.

Tyrimo rezultatus matome fotografijose:

Betoninių konstrukcijų hidroizoliavimas ir apsauga nuo agresyvaus cheminių medžiagų poveikio: Kodėl verta naudoti XYPEX?

1. BETONAS (NEDENGTAS): Tikrinamasis betono pavyzdys buvo perpjautas 50 mm žemiau viršutinio paviršiaus. Pjūvio pusės paviršiuje matomi cemento hidratacijos šalutiniai prod., su kuriais Xypex reaguoja. Kalcio hidroksido nuosėdos mato-mos kaip kubo ir rombo formų dalelės.

2. XYPEX KRISTALIZACIJA (PRADINĖ): Nufotografuota Xypex medžiaga dengto betono pavyzdžio 50 mm gylyje. Ši fotografija rodo pradinę Xypex kristalizacijos reakciją, po to, kai paviršius buvo padengtas Xypex Concentrate.

3. XYPEX KRISTALIZACIJA (SUSIFORMAVUSI): Ši fotografija daryta betono pavyzdžio 50mm gylyje po 26 dienų, kai buvo padengtas Xypex
Concentrate. Tanki, pilnai užaugusi kristalinė struktūra susidarė betono kapiliarų viduje taip sustabdydama vandens pratekėjimą.

Kitoje laboratorijoje buvo tikrinama, kaip giliai betone vyksta kristalizacija. Ant tilto gelžbetoninės konstrukcijos buvo užteptas Xypex Concentrate ir po metų išpjautas cilindro formos mėginys. Laboratorijoje šis mėginys buvo sluoksniais pjaustomas ir per elektroninį mikroskopą stebima struktūra. Stebėjimo išvadoje teigiama, kad kristalinės struktūros tankis išlieka toks pats kaip ir aukščiau pateiktoje trečioje fotografijoje, t.y. susiformavo struktūra, nepraleidžianti skysčių. Kristalai susiformavo ir 40cm gylyje, bet jie nebuvo tokie tankūs.

NEI VIENA KITA MEDŽIAGA NEĮSISKVERBIA TAIP GILIAI KAIP XYPEX!

KĄ LAIMIME

Betoninių konstrukcijų hidroizoliavimas ir apsauga nuo agresyvaus cheminių medžiagų poveikio: Kodėl verta naudoti XYPEX?

1. BETONAS TAMPA NELAIDUS SKYSČIAMS: Xypex kristalai užpildo visas poras ir kapiliarus, taip užkimšdamas visus vandens laidumo kelius. Kadangi chemikalai migruoja į betoną gilyn, pasidaro visiškai nesvarbu, iš kurios pusės veiks vandens spaudimas – betonas vandens nepraleis. Buvo atlikti tyrimai, nustatantys Xypex poveikį betono vandens filtracijos koeficiento pokyčiui, kuris parodo vandens skverbimosi į medžiagą greitį. Bandymai atlikti Prahoje: nedengtuose betono bandiniuose šis koeficientas buvo 7.10-11m/s, tuo tarpu kai dengtiems bandiniams koeficientas buvo mažesnis kaip 10-13m/s.

Rezultatai rodo, kad vandens skverbimasis į Xypex padengtą betoną sunkiai išmatuojamas ir gali būti prilygintas vandens skverbimuisi į tokią gamtinę uolieną, kaip granitas.

2. XYPEX LEIDŽIA BETONUI "KVĖPUOTI": Susidariusioje Xypex kristališkoje struktūroje yra
vienodo dydžio oro tarpai, - tokie maži, kad vanduo pro juos negali pratekėti, tačiau pro juos
prasiskverbia oras ir garai - tokiu būdu betonas "kvėpuoja", visuomet išlikdamas sausas ir nesusidaro garų kondensacija. Diagramoje parodyta kaip pasikeičia plyšių pasiskirstymas pagal dydį,
panaudojus Xypex medžiagas. Matome, kad visiškai sumažėjo procentinė didelių plyšių, pro kuriuos į

Betoninių konstrukcijų hidroizoliavimas ir apsauga nuo agresyvaus cheminių medžiagų poveikio: Kodėl verta naudoti XYPEX?

betoną patenka skysčiai, dalis.

3. XYPEX APSAUGO ARMATŪRĄ BETONE: Sustabdydama chemikalų, sūraus vandens, agresyvių reagentų, esančių nuotekose ir kitų žalingų betonui medžiagų skverbimąsi, Xypex apsaugo betoną ir armatūrą nuo korozijos. Betonas apsaugomas nuo mechaninio irimo ir kitų pažeidimų, sąlygojamų aplinkos temperatūrų svyravimo ir užšalimo/atšilimo ciklų. Bandymų metu, bandinius veikiant agresyviomis cheminėmis medžiagomis, po 50 ciklų Xypex’u nedengtuose pavyzdžiuose buvo pastebima armuojančio metalo korozija, tuo metu, kai dengtuose pavyzdžiuose pastebimos korozijos nebuvo.

4. BETONAS PASIDARO ATSPARUS AGRESYVIOS APLINKOS POVEIKIUI: Atlikus nepriklausomą testą, nustatyta, kad dauguma agresyvių medžiagų (silpnos rūgštys, tirpikliai, chloridai ir ėsdinančios medžiagos) nepaveikia Xypex dangos. Xypex apsaugo betoną nuo bet kokių agresyvių medžiagų, kurių pH nuo 3.0 iki 11.0, joms pastoviai kontaktuojant su betonu, arba nuo periodiškai kontaktuojančių medžiagų, kurių pH nuo 2.0 iki 12.0. Kalbant apie Xypex medžiagų gebėjimą apsaugoti nuo agresyvios aplinkos poveikio, turima galvoje išmatuotas bandinio masės praradimo procentas ar ilgio pasikeitimas. Bandymų rezultatus gali iliustruoti Tokijo universitete darytos fotografijos, kai buvo tiriamas sieros rūgšties tirpalo poveikis betonui su Xypex medžiagomis.

Betoninių konstrukcijų hidroizoliavimas ir apsauga nuo agresyvaus cheminių medžiagų poveikio: Kodėl verta naudoti XYPEX?

1 pav. Bandiniai prieš panardinant į sieros rūgšties tirpalą. Dešinėje pusėje bandinys su Xypex

2 pav. Po 5 savaičių 5% sieros rūgšties tirpale.
3 pav. Po 10 savaičių.

Kito bandymo metu Xypex’u padengti ir nepadengti cilindrai buvo pamerkti į kitus tirpalus: druskos rūgšties, kaustikinės sodos, toluolo, mineralinę alyvą, stabdžių skystį ir kt. Rezultatai parodė, kad Xypex’u padengti paviršiai yra atsparūs cheminių medžiagų poveikiui.

5. BETONAS PASIDARO ATSPARUS ŠALIMO – ŠILIMO CIKLŲ POVEIKIUI: Šilimo – šalimo ciklų metu betone esantys skysčiai pereina iš skystos būsenos į kietą, ko pasekoje keičiasi jo užimamas tūris, atsiranda jėgos, kurios iš vidaus ardo betoną. Xypex neleidžia skysčiams patekti į betoną ir tuo būdu apsaugo nuo ardančio poveikio. Kauno laboratorinių bandymų centre buvo atlikti bandymai ir nustatyta, kad bandiniai su Xypex po 200 šilimo – šalimo ciklų svorio neprarado, tuo tarpu kai bandiniai be Xypex prarado masės apie 7,5%.

Betoninių konstrukcijų hidroizoliavimas ir apsauga nuo agresyvaus cheminių medžiagų poveikio: Kodėl verta naudoti XYPEX?

6. PADIDĖJA BETONO ATSPARUMAS GNIUŽDYMUI: Bandymų metu nustatyta, kad betonas su Xypex medžiagomis pasidaro atsparesnis gniuždymui. Bandymų rezultatus iliustruoja grafike pateikti duomenys. Kaip matosi pateiktame grafike, atsparumas gniuždymui padideja iki 20 – 30 %.

7. KITI PRANAŠUMAI:

 • XYPEX efektas išlieka visą betono tarnavimo laiką;
 • XYPEX poveikis yra pačiame betone, vieną kartą panaudojus, Xypex hidroizoliaciją, jos negalima nei nuplėšti, nei kaip nors kitaip pažeisti.
 • XYPEX naudojamas ant drėgno betono. Jei betonas praleidžia vandenį, padaryti jį sausą dažnai būna sunku, tuo tarpu kai sudrėkinti sausą betoną nesudaro jokių problemų.
 • XYPEX užtaiso plyšius net iki 0.4mm.
 • XYPEX netoksiškas. XYPEX produktai yra patikrinti įvairių JAV, Kanados ir kitų šalių institucijų ir pripažinta, kad jie gali būti naudojami ant betono paviršių, kurie turi sąlytį su geriamu vandeniu ir maisto produktais.
 • XYPEX nereikalauja prieš naudojimą jokio paviršiaus gruntavimo ar išlyginimo.
 • XYPEX netrūkinėja ir neatsiskiria nuo sutvirtinimo konstrukcijų.
 • XYPEX negali būti pažeidžiamas montuojant metalines konstrukcijas ar elektros instaliaciją.
 • XYPEX yra pigesnis už daugumą analogiškų medžiagų.

VIZGINTOS STATYBA, UAB

Daugiau informacijos: www.vizginta.lt

VIZGINTOS STATYBA, UAB infopuslapis

Pasidalink:

Įmonių straipsniai, naujienos, akcijos ir specialistų patarimai

 • Numatytas
 • Antraštė
 • Data
 • Atsitiktiniai
įkelti daugiau visų įkėlimui laikykite nuspaustą SHIFT klavišą įkelti visus